Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Oρίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι Καβάλας

 Με απόφαση της δημάρχου Καβάλας Δήμητρας Τσανάκα ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι με θητεία που ξεκινάει στις 1 Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2017.
Οι νέοι αντιδήμαρχοι με τις αρμοδιότητες τους είναι οι ακόλουθοι:
1. Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας, Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Ακτών) τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Κυριακή Χιώτη – Πρασσά, (με αντιμισθία).
2. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Φίλλιπο Φιλλιπίδη, (με αντιμισθία).
3. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωνικών Υπηρεσιών, το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Μιχάλη Λυχούνα (άνευ αντιμισθίας).
4. Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Επικοινωνίας, το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Γιώργο Φιλόσογλου, (με αντιμισθία).
5. Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα και Κοινοτήτων το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Ηλία Καλανταρίδη, (άνευ αντιμισθίας).
6. Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Δημοσθένη Τουλκίδη (με αντιμισθία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ.Φ.Ν.Θ.

Νέος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, στη θέση του μακαριστού Προκοπίου, εξελέγη από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο α...