Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Προσλήψεις στο ΚΕΚ ΠΕ Καβάλας

Προσλήψεις στο ΚΕΚ ΠΕ Καβάλας
Το ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προκειμένου να υλοποιήσει τα προγράμματα κατάρτισης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για πρόσληψη. Το ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προκειμένου να υλοποιήσει τα προγράμματα κατάρτισης: Ι.Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων 2.    Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών 3.    Υπάλληλος παροχής υπηρεσιών που εντάσσονται στις προσκλήσεις του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» και «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ    ΣΕ   ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές των εξής ειδικοτήτων κατά ΣΤΕΠ (92): ❖    Ψυχολόγου (2725)) ❖    Τεχνικού Ασφάλειας (3182) ❖    Νομικού (2610) ❖    Γραμματέα (4115&4190) ❖    Πληροφορικού (2131,2139) ❖    Οικονομολόγου (2721) ❖    Κοινωνιολόγου (2722) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή τους αποτελεί η πιστοποίησή τους από το ΕΚΕΠίΣ ή το διάδοχο φορέα ΕΟΠΠΕΠ στο Γενικό ή Εισαγωγικό Υπομητρώο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα δικαιολογητικά τους (βιογραφικό, αντίγραφο πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ ή ΕΟΠΠΕΠ, αντίγραφο πτυχίου, επαγγελματική εμπειρία, διδακτική εμπειρία, επιμόρφωση, πτυχίο ξένης γλώσσας κ.λπ.), μέχρι την 17/11/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 - 15.00 στη γραμματεία του ΚΕΚ Κ..Ποιητή 18. Οι αιτήσεις παρέχονται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.. Επισημαίνεται ότι όσοι από τους ενδιαφερόμενους/ες έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου θα πρέπει να προσκομίσουν και την άδεια δεύτερης απασχόλησης από το Υπηρεσιακό τους Συμβούλιο. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2510831126,2510835794 και στο Email kek.kav@pamth.gov.gr

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ.Φ.Ν.Θ.

Νέος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, στη θέση του μακαριστού Προκοπίου, εξελέγη από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο α...