Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα

1 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
2 ΚΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
4 ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
5 ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
6 ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ-ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: