Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Βιοντίζελ made in Greece


Το 87% της ποσότητας βιοντίζελ που υπολογίζεται να καταναλωθεί φέτος αναμένεται να παρασκευαστεί από πρώτη ύλη προερχόμενη από τις ελληνικές ενεργειακές καλλιέργειες, αυξάνοντας σημαντικά την ελληνική προστιθέμενη αξία στο πετρέλαιο κίνησης.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) για τον καθορισμό της προς κατανομή ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος 201.

Με την ΚΥΑ αυτή καθορίζονται οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που θα διαθέσουν οι δικαιούχοι στην ελληνική αγορά, μέχρι και την 30η Ιουνίου του 2012.

Τονίζεται ότι η συμμετοχή και η προσφορά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ήταν μεγάλη και υπερκάλυψε κατά πολύ τη ζήτηση και τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς.

Η κατανομή και η ποσόστωση έγινε με βάση τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία και τα προσκομισθέντα από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες δικαιολογητικά.

Το αυξανόμενο από τους αγρότες ενδιαφέρον για συμμετοχή στην παραγωγή βιοκαυσίμων συνεχίστηκε και φέτος όπως σημειώνει το υπουργείο. Οι συμβολαιοποιημένες εκτάσεις ελληνικών ενεργειακών καλλιεργειών, οι οποίες ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο στέμματα, κατανέμονται στο σύνολό τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ.Φ.Ν.Θ.

Νέος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, στη θέση του μακαριστού Προκοπίου, εξελέγη από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο α...