Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Στις 21 Ιουνίου τα αγωνίσματα των υποψηφίων για τα ΤΕΦΕΑΑ

Τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου, ξεκινά η διεξαγωγή της υγειονομικής εξέτασης και της πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 30 Ιουνίου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2009-2010) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Ενιαίων Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδα Β), καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), κατέθεσαν αίτηση- δήλωση στο Λύκειό τους από την 1η έως τις 22 Φεβρουαρίου για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ στις προαναφερόμενες ημερομηνίες, μπορούν να συμμετάσχουν στα αγωνίσματα κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, καθώς η αίτηση δεν ήταν δεσμευτική. Οι υποψήφιοι, κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) δύο μικρές φωτογραφίες

β) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου, ή ΝΠΔΔ, ή γιατρό του δημοσίου. Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους, ή τη «Βεβαίωση Πρόσβασης», όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα πρέπει να έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατήριο, ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, έγγραφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ.Φ.Ν.Θ.

Νέος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, στη θέση του μακαριστού Προκοπίου, εξελέγη από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο α...