Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Πανελλαδικές 2010 : Οι απαντήσεις των θεμάτων στην Νεοελληνική Γλώσσα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Α. Το κείμενο αναφέρεται στην έννοια της αυτομόρφωσης και τη χρησιμότητα που αυτή έχει στις σημερινές κοινωνίες. Περιγράφει την έννοια ως τη δυνατότητα κάθε ατόμου να αποκτά νέες γνώσεις μέσα στο κοινωνικό του περιβάλλον αξιοποιώντας τα ερεθίσματα και τις εμπειρίες που του προσφέρει η εργασιακή και τεχνολογική πραγματικότητα. Πιστεύει ότι αυτή καθίσταται αναγκαία εξαιτίας των συνεχών αλλαγών στην αγορά εργασίας, των τεχνολογικών καινοτομιών και της ανάγκης για ανανέωση των δεξιοτήτων κάθε εργαζομένου. Ολοκληρώνει τονίζοντας ότι η αυτομόρφωση αλλάζει την παραδοσιακή ερμηνεία του όρου εκπαίδευση αποσυνδέοντάς την από το χώρο και το χρόνο του σχολείου και καθιστώντας την διαρκή και ισόβια.

B1. Αναμφισβήτητα στις μέρες μας είναι αναγκαία η προσαρμοστικότητα των νέων στον επαγγελματικό χώρο καθώς αυτή υπαγορεύεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ένας βασικός λόγος είναι η ......
ταχύτατη ανάπτυξη των γνώσεων στον επιστημονικό τομέα ή και η συχνή αναθεώρησή τους. Η παγκοσμιοποίηση έχει συμβάλει στην ανάγκη δημιουργίας ενός πρωτεϊκού ανθρώπου. Αυτό που καθιστά επιτακτική την ανάγκη της προσαρμογής των νέων στα καινούρια δεδομένα είναι η κινητικότητα και το ανταγωνιστικό πνεύμα στον τομέα της εργασίας με τις συνεχείς αλλαγές και ανακατατάξεις. Επομένως, οι νέοι αυτοί όροι εργασίας διαμορφώνουν το κατάλληλο κλίμα της δια-βίου εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ανταποκριθούν οι νέοι στις σύγχρονες επαγγελματικές προκλήσεις.

Β2. α) Ο τρόπος ανάπτυξης της τελευταίας παραγράφου είναι η αιτιολόγηση, καθώς οι λεπτομέρειες – σχόλια αιτιολογούν τη θέση που διατυπώνεται στη θεματική περίοδο. Άλλωστε, η χρήση της διαρθρωτικής λέξης “επειδή” επιβεβαιώνει πως πρόκειται για αιτιολόγηση.

β) Θεματική περίοδος: “Η εκπαίδευση δεν νοείται … τον 19ο αιώνα”.

Λεπτομέρειες – σχόλια: “Και τούτο … της καθημερινής ζωής”

Κατακλείδα: “Η εκπαιδευτική πράξη … των σχολικών τειχών”.

Β3. α) ατομική ≠ συλλογική

επιτρέπουν ≠ εμποδίζουν

ανεπαρκείς ≠ επαρκείς

διαφορετικές ≠ ίδιες (όμοιες)

επεκτείνεται ≠ περιορίζεται

β) συνεχή = διαρκή

χρησιμότητα = ωφελιμότητα (προσφορά).

συνέπειες = αποτελέσματα (απόρροιες).

δεξιότητες = ικανότητες.

καθίσταμαι = γίνεται (αποτελεί).Β4.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΙΔΙΚΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

π.χ. “αυτομόρφωση”

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

π.χ. “Η εκπαίδευση δεν νοείται …. τον 19ο αιώνα”ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

π.χ. “Με τον όρο …. κατάρτισης”

Επίσης, ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ γλώσσας,

ΣΑΦΗΣ ΔΟΜΗ,

ΥΦΟΣ = αυστηρό, τυπικό, αντικειμενικό, σαφήνεια, ακρίβεια όρων.

Γ. ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!


ΘΕΜΑ: Οι τελευταίες εκπαιδευτικές αντιλήψεις τονίζουν την ανάγκη εφαρμογής νέων πρακτικών στο χώρο της παιδείας, ώστε ο αυτός θεσμός να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής.

ΘΕΣΗ: Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές έχει η έννοια της αυτομόρφωσης ως πρόκληση για νέες εκπαιδευτικές εφαρμογές και λύσεις που θα επηρεάσουν τη ζωή όλων μας αποσυνδέοντας την έννοια της εκπαίδευσης από τον παραδοσιακό και αποκλειστικά σχολικό της ρόλο.

Η σημασία της Αυτομόρφωσης.


- Ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την πρωτοβουλία του ατόμου (μαθητή, εργαζόμενου), την επίλυση νέων προβλημάτων με νέες, καινούριες πρακτικές.

- Προβάλλει την ανάγκη της συνεργασίας, της ομαδικότητας, του συντονισμού, τη λειτουργία της ομάδας.

- Προσφέρει στα άτομα αυτοπεποίθηση, αυτόνομη και κριτική σκέψη.

- Ειδικά στο παραδοσιακό σχολικό περιβάλλον οι τεχνικές και η μεθοδολογία της αυτομόρφωσης, όπου και όταν εφαρμοστούν, μπορούν να απαλλάξουν το μαθητή από τα αδιέξοδα της στείρας αποστήθισης που οδηγεί στην παθητικότητα και ακυρώνει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τρόποι πραγμάτωσής της σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου


- Λειτουργία του θεσμού του επαγγελματικού προσανατολισμού.

- Δεύτερη και τρίτη ευκαιρία σε όσους αποτυγχάνουν και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους

- Ανοικτά Πανεπιστήμια

- Μαθήματα ξένων γλωσσών

- Κέντρα κατάρτισης

- Επιμορφωτικά συνέδρια

- Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

- Διαδικτυακές εφαρμογές και ευκολίες εξ αποστάσεως μάθησης ή μαθήματα με αλληλογραφία (Ανοικτά Πανεπιστήμια)

- Νυκτερινά σχολεία

- Μαθήματα με πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης

- Λειτουργία βιβλιοθηκών

- Κρατικές επιδοτήσεις και υποτροφίες για την επιμόρφωση των εργαζομένων

- Αύξηση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση

- Θεσμοί προστασίας από την ανεργία

zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ.Φ.Ν.Θ.

Νέος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, στη θέση του μακαριστού Προκοπίου, εξελέγη από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο α...