Κυριακή, 31 Μαΐου 2009

Ας το δούνε οι φίλοι καπνιστές και να μην περιμένουν την 1η Ιουλίου...!!!

Mάκης ο "αριστερός" με διαφημίσεις της δεξιάς...


"Ο άνθρωπος που τα έβαλε με το σύστημα...
Ο άνθρωπος που τα έβαλε με τους καναλάρχες και τους εκδότες...
Ο Αριστερός...
Ο άνθρωπος που φοβούνται τα αφεντικά...
Ο Δημοσιογράφος...
Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος...
Η Tarzan φιλοξενεί με τη σειρά της τα spots της Νέας Δημοκρατίας...
Είναι πολλά τα λεφτά...
ΠΗΓΗ ΚΟΝΤΑΡΙ"

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ...ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ.

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Σκάσε και κολύμπα......


Φωτοβολταϊκά: Πως να τα τοποθετήσετε και τι κερδίζετε.


Είκοσι μία απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχουν οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κατοικιών τους, δίνει το υπουργείο ΑνάπτυξηςΜάλιστα ένα νοικοκυριό μπορεί να έχει καθαρό όφελος από την πώληση της καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ από 2.800 έως 3.025 ευρώ.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μειώνονται δραστικά για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 kW που μπορούν να αναπτύξουν είτε φυσικά πρόσωπα ή φυσικά και νομικά πρόσωπα (πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι 10 εργαζόμενους και έως 2 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών).
Ερωτήσεις / Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων:
1. Που μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα;
Το Πρόγραμμα αφορά συστήματα μέχρι 10 kWp, στο δώμα ή τη στέγη (συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών) κτιρίου που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την Επικράτεια με εξαίρεση τα μη Διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό Σύστημα της χώρας νησιά.
2. Ποιος μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα; Προϋποθέσεις.
Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κατοχή τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.
Για την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος.
Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από το διαχειριστή μετά από συμφωνία του συνόλου των ιδιοκτητών ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση χρήσης του κοινόχρηστου χώρου από τους υπόλοιπους, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ΦΒΣ στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητο στο οποίο το σύστημα εγκαθίσταται.
Επιπλέον, όταν το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το ΦΒΣ χρησιμοποιείται για κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί μέρος των θερμικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πχ. ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες). Η ικανοποίηση των θερμικών αναγκών του κτιρίου (θέρμανση ? ψύξη και ζεστό νερό χρήσης) είναι εξίσου σημαντικές και θα πρέπει ο καθένας να το συνυπολογίσει στο πλαίσιο και της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου που θα επηρεάσει την αξία του.
Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα του θερμοσίφωνα για μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε χρήσιμη θερμότητα αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα στο πλαίσιο της βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου και για αυτό η ύπαρξή του θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την ένταξη της ΦΒ εγκατάστασης στο Πρόγραμμα.
3. Πως υλοποιείται η συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών ή η παραχώρηση του χώρου σε ένα συνιδιοκτήτη;
Με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.
4. Σε παλιά πολυκατοικία χωρίς κανονισμό πως μπορεί να εγκατασταθεί φωτοβολταικό;
Και πάλι με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.
5. Αν κάποιος είναι κύριος του δικαιώματος ανοικοδόμησης επί του δώματος (υψούν) μπορεί να εγκαταστήσει μόνος του φωτοβολταικό σύστημα;
Όχι, γιατί το δικαίωμα αυτό δεν εμπεριέχει και δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας, η οποία μέχρις ότου ανοικοδομηθεί ο υπεράνω όροφος, παραμένει κοινόκτητη και κοινόχρηστη.
6. Κάποιος έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας. Μπορεί να εγκαταστήσει μόνος του το σύστημα;
Ναι, αν δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα συνδέεται με τον μετρητή (ρολόι) της ΔΕΗ της κατοικίας του και τα έσοδα θα εισπράττονται από τον ίδιο.
7. Διαδικαστικά θέματα : Συμβάσεις, φορολογικά (εκπτώσεις, δήλωση φόρου εισοδήματος κλπ).
Η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή. Δεν απαιτείται καμία ενεργειακή άδεια που έχουμε για τους μεγαλύτερους σταθμούς.
Για τη σύνδεση του ΦΒ και την πώληση της ενέργειας ο παραγωγός απευθύνεται στις τοπικές υπηρεσίες της ΔΕΗ υπογράφοντας 2 αντίστοιχες συμβάσεις μία για την τοποθέτηση ουσιαστικά του μετρητή και μία για την πώληση της ενέργειας.
8. Φορολογικά θέματα.
H μικρή ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος. Κατά συνέπεια δεν υφίστανται, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Δίκτυο.
Ο πολίτης παραγωγός ? καταναλωτής δεν θα έχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση κλπ) είτε είναι επιτηδευματίας, είτε όχι.
9. Πολεοδομικά : τι σημαίνει έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας;
Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α’ 308) όπως κάθε φορά ισχύει και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Οι όροι εγκατάστασης θα ορισθούν με εγκύκλιο του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
10. Κόστη.
Όλα τα κόστη συμπεριλαμβάνονται στο λεγόμενο κόστος ανά εγκατεστημένο kW που είναι περίπου τα 5.000 € ανά kW (και με καλή έρευνα αγοράς μπορεί να περιοριστεί στα 4.000 € ανά kW). Το μόνο κόστος που δεν περιλαμβάνεται στο εν λόγω κόστος είναι το πιθανό κόστος για την ασφάλιση του εξοπλισμού από δολιοφθορά κλπ. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στις πλείστες των περιπτώσεων ο εξοπλισμός καλύπτεται με εγγύηση μεγαλύτερη των 10 ετών.
11. Ρολόγια ΔΕΗ : Πόσα, σχέση ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ, ποιος πληρώνει το ρολόι;
Θα τοποθετηθεί ένα νέο ρολόι με διπλό μετρητή για μέτρηση της παραγόμενης από τη Φ/Β εγκατάσταση ενέργειας και της μικρής απορροφούμενης ενέργειας από τον inverter τη νύχτα και τυχόν συνοδευτικό εξοπλισμό (π.χ. κάμερα, συναγερμός). Το κόστος για το ρολόι βαρύνει τον παραγωγό όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ η οποία να θυμίσουμε ότι είναι μια Α.Ε. Άλλωστε το κόστος σύνδεσης στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 500 € και άρα είναι πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος εγκατάστασης του Φ/Β.
12. Παραδείγματα εγκαταστάσεων με το κόστος επένδυσης ανά τεχνολογία και την απόσβεση.
Σε έναν συνηθισμένο τύπο ταράτσας 100 τ.μ. μπορεί να εγκατασταθεί άνετα ένα σύστημα 5-7 kW τεχνολογίας π.χ. πολυκρυσταλλικού πυριτίου ή λιγότερο άνετα ένα ίδιας ισχύος τεχνολογίας thin film. Το κόστος μπορεί να περιοριστεί κάτω από τα 25.000- 35.000 € (5.000€/kw) και η απόσβεση συναρτάται με την τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης μονάδας ενέργειας (0,55 €/ kWh) και την παραγόμενη ενέργεια (1 kW παράγει κατά μ.ο. 1.300 kWh/ ετησίως).
Παράλληλα, η απαιτούμενη ενέργεια για την κατανάλωση ενός νοικοκυριού είναι 5.000- 7000 kwh/ ετησίως που κοστίζει 0,12€/ kwh, και αντιστοιχεί σε παραγόμενη ενέργεια 5-7 kw από ΦΒ σύστημα.
Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας γίνεται ταυτόχρονα με αυτή της καταναλισκόμενης. Η εκκαθάριση γίνεται από τη ΔΕΗ ΑΕ ή άλλο κάτοχο άδειας προμήθειας, ο οποίος για το σκοπό αυτό ενεργεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου σχετική πιστωτική εγγραφή.
Με τον λογιστικό συμψηφισμό των εσόδων από την παραγόμενη ενέργεια και του κόστους της καταναλισκόμενης ενέργειας, ο λογαριασμός της ΔΕΗ θα είναι πιστωτικός.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Περίπτωση που κάποιος εγκαταστήσει σε 80 τμ. 5 kw που κοστίζουν 25.000 €, πάρει δάνειο για το μισό κόστος (12.500 €) με ευνοϊκούς όρους δεδομένης της 25ετης σύμβασης και εγκαταστήσει το ΦΒ σύστημα:
5 Kw * 1300 kwh* 0,55 €/kwh = 3.575 € έσοδα/ετησίως
Από αυτά αφαιρούνται περί τα 1.500 € αποπληρωμή δάνειου και συντήρηση του εξοπλισμού. Οπότε, καθαρά έσοδα 2.100 €/ ετησίως, που σημαίνει απόσβεση των δικών του χρημάτων σε 5-6 χρόνια.
Από την άλλη ένα μέσο νοικοκυριό (με ηλεκτρικές συσκευές και φωτισμό) καταναλώνει μ.ο. 5.000 kWh/ετησίως.
5.000 kwh* 0,12 €/kwh= 600 € κόστος/ετησίως.
13. Πως θα γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας του πωλούμενου ρεύματος με τον λογαριασμό κατανάλωσης της ΔΕΗ;
Το αντίτιμο πώλησης του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο, μειούμενο κατά το ποσό του συνολικού λογαριασμού της ΔΕΗ, θα παρουσιάζεται σε πιστωτικό λογαριασμό της ΔΕΗ και θα εισπράττεται από τον κύριο του ΦΒ συστήματος. Αν κύριος του συστήματος είναι η διαχείριση της πολυκατοικίας, τότε το σύστημα θα συνδέεται με τον κοινόχρηστο μετρητή (ρολόι) της ΔΕΗ και τα έσοδα θα εισπράττονται από το διαχειριστή και θα κατανέμονται ανάλογα στους συνιδιοκτήτες.
14. Νησιά.
Βούληση της κυβέρνησης είναι να επεκταθεί το πρόγραμμα και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Αυτό είναι τεχνικά πιο δύσκολο καθώς απαιτεί ειδική προετοιμασία σε κάθε νησί. Επιπλέον το θέμα σχετίζεται και με τη δυνατότητα απορρόφησης της ισχύος από το δίκτυο σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, θα η αντιμετώπιση του θέματος το συντομότερο δυνατό.
15. Εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Στο Υπουργείο θα υπάρχει βάση με τα στοιχεία του τεχνικού κόσμου που ασχολείται με τα ΦΒ. Η ένταξη στη βάση θα γίνεται με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου, σε κάθε όμως περίπτωση η πιστοποίηση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στην ελεύθερη αγορά.
16. Μπορούν να παραγγείλω αύριο και να περιμένω την Κοινή Υπουργική Απόφαση;
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ΚΥΑ θα εκδοθεί άμεσα. Είναι θέμα προσωπικής απόφασης η παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν υφίσταται κριτήριο επιλεξιμότητας αφού δεν θα υπάρχει επιδότηση κεφαλαίου από κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
17. Πότε θα βγει η ΚΥΑ;
Η ΚΥΑ θα εκδοθεί άμεσα, το σχέδιο είναι έτοιμο, το αργότερο σε 10-15 μέρες.
18. Είναι έτοιμη η ΔΕΗ;
Η ΔΕΗ θα αναλάβει όλο το βάρος της υλοποίησης του προγράμματος το μηχανογραφικό της σύστημα προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις και με την έκδοση της ΚΥΑ θα είναι καθ’ όλα έτοιμη.
19. Υπάρχει περιορισμός ισχύος;
Μιλάμε για μικρές εγκαταστάσεις έως 10 kW και σε πρώτη φάση δεν θα υπάρχει άνω όριο για το σύνολο της ισχύος που θα εγκατασταθεί στη επικράτεια. Είναι πιθανό να υπάρξει μελλοντικά απόφαση για να τεθεί κάποιο άνω όριο συνυπολογίζοντας και η συνολική ισχύ των σταθμών μεγαλύτερου μεγέθους.
20. Υπάρχει επάρκεια ΦΒ στην αγορά;
Δραστηριοποιούνται γύρω στις 200 εταιρείες. Σημαντικό είναι ότι υλοποιούνται και 5 ελληνικές παραγωγικές μονάδες με δυναμικότητα παραγωγής πανέλων 200 MW.
21. Υπάρχει επιχορήγηση;
Όχι. Η τιμή που πωλείται το ηλεκτρικό ρεύμα στο Δίκτυο είναι πολύ ευνοϊκή και δεν απαιτεί επιχορήγηση. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν μπαίνει στη διαδικασία προετοιμασία φακέλου, αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου, κτλ.
Πηγή : imerisia.gr

Eκλογές...!!!

Αν και προσπαθούμε (οι περισσότεροι) να μην καταλάβουμε ότι έρχονται οι εκλογές ..τσουπ εμφανίζετε σαν φαντομάς ο υπουργός Υγείας κ. Αβραμόπουλος για να εγκαινιάσει το Νέο Νοσοκομείο....τσουπ και ο Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής για τα εγκαίνια της Εγνατία οδού και μας ξυπνάνε με τα λήθαργο προσπαθώντας να μας δελεάσουν.... .
Άραγε πόσα έργα και εργάκια θα εγκαινιαστούν μέχρι τις Ευρωεκλογές??? Κάντε κράτει ΚΥΡΙΟΙ έρχονται και βουλευτικές και δεν θα μπορείτε να εγκαινιάσετε άλλα έργα...εκτός αν πάμε πάλι από την αρχή τα ίδια με διαφορετική ονομασία...

Παραδίδεται τη Δευτέρα το νέο Νοσοκομείο Καβάλας

Παρουσία του υπουργού Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα η επίσημη παράδοση-παραλαβή του νέου Νοσοκομείου Καβάλας από την ΔΕΠΑΝΟΜ και την εργολήπτρια εταιρία. Η τελετή θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η διαδικασία σταδιακής μετεγκατάστασης των κλινικών και υπηρεσιών του Νοσοκομείου, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε δύο μήνες.

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009

“Γαλάζιες Σημαίες» σε 15 ακτές του νομού Καβάλας

Την πανευρωπαϊκή διάκριση «Γαλάζια Σημαία» απέκτησαν 15 ακτές του νομού Καβάλας για την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες τους και του νερού. Πρόκειται για τις ακτές της Καλαμίτσας, του Μπάτη, της Τόσκα, του Περιγιαλίου και της Ραψάνης δήμου Καβάλας, Χρυσής Αμμουδιάς, Μακρυάμμου, Πευκαρίου και του μικρού λιμανιού στην πόλη της Θάσου, των Αμμολόφων, της Νέας Περάμου, της Ηρακλείτσας και της Σαρακήνας του δήμου Ελευθερών και της Αμμόγλωσσας του δήμου ΚεραμωτήςERT

Ευρωεκλογές 2009 - Οι Έλληνες ψηφίζουν ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009)

Ελληνοφρένεια - Κυρ Βασίλης Φιδέμπορας

Νέα εσωκομματική ατζέντα από Καραμανλή

Οι εσωκομματικές αντιδράσεις που προκάλεσε η συνέντευξη Καραμανλή στο Mega επικεντρώνονται στα εξής ζητήματα:

Πρώτον: Έθεσε «νέα εσωκομματική ατζέντα» τονίζοντας ότι ο ίδιος παραμένει ανεξάρτητα αποτελέσματος και ότι «όταν έρθει η ώρα» (των ψηφοδελτίων) ο καθένας θα κριθεί βάσει της συμπεριφοράς του. Αυτό υπονοεί σαφώς «σφαγή» υποψηφίων βουλευτών και συμπεριλαμβάνει τους πάντες, από τον Γ. Βουλγαράκη, μέχρι και άλλους μόνιμους αντιρρησίες εκτός Βατοπεδίου και σκανδάλων.

Δεύτερον: Έστειλε, δηλαδή, έμμεσο μήνυμα στη Ντόρα να ,μαζέψει τους βουλευτές της για να μην βρεθούν εκτός ψηφοδελτίων.

Τρίτον: Πολλοί θεωρούν ότι «κάλυψε» τον Ρουσόπουλο, αλλά δεν θα σπεύσουμε να συμφωνήσουμε.

Τέταρτον: Ενόχλησε ο …αποχαρακτηρισμός του Κ. Σημίτη από ….«αρχιερέα της διαπλοκής». Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε… Φαίνεται όμως ότι παίζεται κάποιο παιχνίδι με το ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Γ. Παπανδρέου επανέλαβε προηγουμένως ότι το κόμμα του θα στηρίξει επανεκλογή Παπούλια
ANTI WEBBLOG

Ενημέρωση και προληπτική δράση για το νέο ιό της γρίπης

Με στόχο τη διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας και τη καλύτερη οργάνωση υπηρεσιών και φορέων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων του νέου ιού της γρίπης, πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη στη Νομαρχία Καβάλας υπό τον αντινομάρχη Θανάση Βαφειάδη. Όπως εκτίμησε το επίπεδο ετοιμότητας του νομού βρίσκεται στο 60% περίπου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται έντυπο υλικό και περίπου 2.000 αφίσες για τη σωστή ενημέρωση του κόσμου.

Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

Ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας της ΒΦΛ

Ομόφωνα εγκρίθηκε χθες από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Καβάλας, η ανανέωση της απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, που αφορά την άδεια λειτουργίας της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων. Σύμφωνα με τη μελέτη, εντός της πενταετίας θα υλοποιηθούν εργασίες 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την βελτίωση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Ξεκινά η διανομή δελτίων Αγοράς Βιβλίων

Αρχίζει την Πέμπτη (28 Μαΐου) η διανομή δελτίων αγοράς βιβλίων από το περιφερειακό γραφείο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας Καβάλας. Η διανομή θα πραγματοποιείται καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι δεν έχουν απογραφεί στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2009, όσοι δεν θα πάρουν μέρος στο θερινό εκδρομικό πρόγραμμα ή τη κρουαζιέρα του ίδιου έτους.

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009

Για τον Δημήτρη που το ζήτησε.....Καβάλα -Ατρόμητος 5-0

Δεν υπάρχει ευτυχία…


Η πρώτη απόφαση ελληνικού Δικαστηρίου για blog!!!

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 44/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης κρίθηκε ότι τα ιστολόγια δεν υπάγονται στην έννοια του ηλεκτρονικού τύπου. Αναλογικά βρίσκει εφαρμογή η νομοθεσία του τύπου στην περίπτωση του ιστολογίου.

Παρατηρήσεις-Τα κεντρικά σημεία της απόφασης:

-Ιστολόγιο: Xαρακτηρίζεται ως διαδραστικό μέσο επικοινωνίας αόριστου αριθμού προσώπων-αναγνωστών, που καθορίζουν το περιεχομενο του ιστολογίου.
-Διάκριση ιστολογίου από ιστοσελίδα που διατηρεί μέσο ενημέρωσησης στο διαδίκτυο, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται από τον κύριο και τους δημοσιογράφους του μέσου.
-Τα ιστολόγια δεν υπάγονται στην έννοια του ηλεκτρονικού τύπου, ο οποίος αφορά τις ιστοσελίδες των ήδη υπαρχόντων μέσων ενημέρωσης.
-Αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας περί τύπου στην περίπτωση του ιστολογίου.
-Αναγνωρίζεται η ανωνυμία των bloggers, διότι άλλωστε και στα γραπτά έντυπα παραδοσιακής μορφής είναι συνήθης η αρθρογραφία με ...
ψευδώνυμο
-Η εταιρία που φιλοξενεί το ιστολόγιο στον παγκόσμιο ιστό, δεν θεωρείται αναλογικά, ιδιοκτήτης, εκδότης ή συντάκτης του εντύπου, μέσω του οποίου εκδηλώθηκε η ζημιογόνος συμπεριφορά.
-Μόνη η χρήση ενός υπαρκτού ονοματεπωνύμου ως υπογραφής δεν αποτελεί πλήρη απόδειξη για την ταυτότητα του δράστη της προσβολής προσωπικότητας, γι’ αυτό και απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων για την ταυτότητα του δράστη από το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας…

Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης, όπως δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό «Αρμενόπουλος»:
Μονομελές Πρωτοδικείο Ροδόπης 44/2008
«…Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του μοναδικού άρθρου του ν.1178/1981 “περί αστικής ευθύνης του τύπου”, ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκαν υπαίτια με δημοσίευμα που θίγει την τιμή ή την υπόληψη παντός προσώπου έστω και αν η κατά το άρθρο 914 του ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το άρθρο 919 πρόθεση και η κατά το άρθρο 920 γνώση η υπαίτια άγνοια συντρέχει στο πρόσωπο του συντάκτη του δημοσιεύματος ή, εάν αυτός είναι άγνωστος, στον εκδότη ή το διευθυντή σύνταξης του εντύπου. Εξάλλου, με το άρθρο 4 παρ. 10 του ν.2328/1995 “νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας…”, ορίστηκε ότι στο μοναδικό άρθρο του ν.1178/1981, όπως ισχύει, υπάγονται και οι τηλεοπτικοί και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και στα κατά το άρθρο αυτό “δημοσιεύματα” περιλαμβάνονται και οι τηλεοπτικές και οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Προκειμένου για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ως “εκδότης” νοείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρίας, ως “διευθυντής” νοείται ο υπεύθυνος προγράμματος και προκειμένου για ειδησεογραφικές εκπομπές ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, ως “συντάκτης” δε του δημοσιεύματος νοείται ο παραγωγός ή ο δημοσιογράφος συντονιστής ή παρουσιαστής της εκπομπής, αναλόγως του είδους και της δομής της (ΑΠ 195/2007, Ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων Νόμος).

Περαιτέρω, με το άρθρο 681Δ ΚΠολΔ καθιερώνεται ειδική διαδικασία εκδίκασης των διαφορών που αφορούν σε προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 671 παρ. 1-3, 672 και 673-676 ΚΠολΔ δικάζονται από το καθ΄ύλην αρμόδιο δικαστήριο όλες οι διαφορές που αφορούν σε αποζημιώσεις οποιασδήποτε μορφής περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης που προκλήθηκε δια του τύπου ή με ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές και οι συναφείς προς αυτές αξιώσεις προστασίας της προσωπικότητας των προσβληθέντων. Από την ευρύτητα της διατύπωσης του άρθρου 681 Δ παρ. 1 ΚΠολΔ συνάγεται ότι στην εν λόγω ειδική διαδικασία υπάγονται όλες οι αγωγές που αποσκοπούν στην αποκατάσταση κάθε περιουσιακής ζημίας ή στην ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, καθώς και οι κάθε μορφής αξιώσεις προστασίας των προσώπων των οποίων η περιουσία ή η προσωπικότητα προσεβλήθη από δημοσίευμα ή τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, ασχέτως της ιδιότητας του εναγομένου, ο οποίος, του νόμου μη διακρίνοντος, μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, του οποίου η συμπεριφορά προσέβαλε την προσωπικότητα του ενάγοντος (ΑΠ 1900/2006, ΕφΠειρ 914/2005, Ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων Νόμος, ΕφΘρ 78/2008, ΕλλΔνη 2006.296).

Σημειωτέον ότι ούτε ο ν. 1178/1981 ούτε το άρθρο 681Δ ΚΠολΔ αναφέρουν τον όρο “δημοσιογράφος” ή παράγωγα αυτού κι επομένως για την υπαγωγή ορισμένης συμπεριφοράς στις ανωτέρω διατάξεις απαιτείται μόνον η εκδήλωση της ζημιογόνου συμπεριφοράς μέσω εντύπου, ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπομπής ως πραγματικού γεγονότος και όχι η συνδρομή επιπέον στοιχείων, όπως η επίσημη πιστοποίηση της επαγγελματικής ιδιότητας του δημοσιογράφου με τίτλο σπουδών ή συμμετοχή σε οικεία συνδικαλιστική οργάνωση.

Σε σχέση με το ζήτημα εάν τα ιστολόγια του διαδικτύου, τα οποία είναι περισσότερο γνωστά με τον όρο της αγγλικής γλώσσας blogs, συνιστούν έντυπα ή εκπομπές υπαγόμενες στις ανωτέρω διατάξεις και έτσι οι αγωγές για αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας, ικανοποίηση της ηθικής βλάβης και γενικώς παροχής έννομης προστασίας στα προσβληθέντα από το περιεχόμενο τους πρόσωπα υπάγονται εξ απόψεως ουσιαστικού δικαίου στο πεδίο του ν. 1178/1981 και εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία που καθιερώνεται με το άρθρο 681 ΚΠολ, σημειωτέα είναι τα ακόλουθα: Το ιστολόγιο είναι μια τεχνική εφαρμογή στον παγκόσμιο ιστό (worldwide web) και ειδικότερα μια ιστοσελίδα εν είδει προσωπικού ημερολογίου, ο κάτοχος - διαχειριστής του οποίου (blogger) καταγράφει και ανακοινώνει τις απόψεις του για διάφορα ζητήματα που αυτός επιλέγει. Είναι δημοσίως προσιτό θεωρητικά σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στα ερεθίσματα που λαμβάνουν από την ανάγνωση των απόψεων του κατόχου - διαχειριστή του ιστολογίου, δύνανται να απαντήσουν στις απόψεις του γράφοντος και ανακοινώνοντας στο ίδιο ιστολόγιο τα δικά τους σχόλια τα οποία, τα οποία είναι επίσης αναγνώσιμα. Ο κάτοχος - διαχειριστής έχει την τελική δυνατότητα με τη χρήση στοιχείων πρόσβασης να επιλέγει τους αναγνώστες του ιστολογίου του και ακόμη να αποφασίζει αυτός, εάν και ποιοι από τους αναγνώστες επιτρέπεται να ανακοινώσουν τα δικά τους σχόλια σε αυτό. Επομένως το ιστολόγιο είναι διαδραστικό μέσο επικοινωνίας αόριστου αριθμού προσώπων και στο σημείο αυτό διαφέρει από τις ιστοσελίδες που διατηρούν τα μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο, διότι η διαμόρφωση του περιεχομένου του δεν αποφασίζεται μόνον από τον κύριο και τους δημοσιογράφους του μέσου ενημέρωσης αλλά από όλους τους χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι είναι αναγνώστες του ιστολογίου. Τα ιστολόγια ως προϊόντα της εξέλιξης της τεχνολογίας της πληροφορικής εμφανίστηκαν αρχικά ως ιστοσελίδες για πρόσωπα με κοινά ενδιαφέροντα και μετεξελίχθηκαν σε ευρείς χώρους ανταλλαγής ιδεών ενίοτε με μεγάλη επιρροή αναλόγως της θεματολογίας και του μεγέθους του αναγνωστικού κοινού τους. Οι ανακοινώσεις των ιστολογίων αναφέρονται σε ζητήματα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής, αθλητικής και εν γένει επικαιρότητας και οι γραπτές συζητήσεις που διεξάγονται σε αυτά έχουν δημόσιο χαρακτήρα, δηλαδή τα ιστολόγια παρέχουν ενημέρωση και επικοινωνία ηλεκτρονικής μορφής. Το γεγονός ότι ο κάτοχος - διαχειριστής του ιστολογίου δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα αληθινά στοιχεία του αλλά δύναται να εμφανίζεται στους αναγνώστες του χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, ούτως ώστε κανείς από τους επισκεπτόμενους το ιστολόγιό του να μη γνωρίζει την αληθινή του ταυτότητα δεν αναιρεί το χαρακτηρισμό του ιστολογίου ως ηλεκτρονικού εντύπου, διότι άλλωστε και στα γραπτά έντυπα παραδοσιακής μορφής είναι συνήθης η αρθρογραφία με ψευδώνυμο.

Τόσο ο ν.1178/1981, όπως ισχύει, όσο και το άρθρο 681Δ ΚΠολΔ δεν ρυθμίζουν την εξ απόψεως ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, αντίστοιχα, μεταχείριση των νέων μορφών ενημέρωσης που δημιουργήθηκαν λόγω των τεχνολογικών δυνατοτήτων του παγκοσμίου ιστού και του διαδικτύου. Η γραμματική διατύπωση των προαναφερθεισών διατάξεων των δύο νομοθετημάτων δεν προσφέρει το θεσμικό πλαίσιο υπαγωγής των ιστολογίων σε αυτές. Ειδικότερα, η νομολογία χρησιμοποίησε επανειλημμένως τον όρο “ηλεκτρονικός τύπος” (ΕφΠειρ 914/2005 ο.π., ΕφΘρ 78/2003, ο.π. ΕφΔυτΜακ 44/2001, Αρμ 2002.1202), πλην όμως από τη συνεκτίμηση των πραγματικών περιστατικών των συγκεκριμένων υποθέσεων και το χρόνο έκδοσης των αποφάσεων, κατά τον οποίον τα σχετικά με τα ιστολόγια ζητήματα δεν είχαν ακόμη αχθεί προς επίλυση ενώπιον των δικαστηρίων συνάγεται ότι ο όρος “ηλεκτρονικός τύπος” έχει μέχρι τώρα χρησιμοποιηθεί από τη νομολογία αδιακρίτως κατ’ αντιδιαστολή προς το γραπτό τύπο, για να χαρακτηρίσει τα πιο σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και ιδίως την τηλεόραση και, συνεπώς, δεν μπορούν να υπαχθούν σε αυτόν τα ιστολόγια παρά μόνον η διαδικτυακή μορφή των ήδη υπαρχόντων μέσων ενημέρωσης, δηλαδή οι ιστοσελίδες των εφημερίδων, των περιοδικών, των ραδιοφωνικών και των τηλεοπτικών σταθμών. Eλλείψει νομοθετικής ρύθμισης και νομολογιακής επίλυσης του υπό έρευνα ζητήματος, η αντιμετώπιση του αναφυέντος κενού νόμου επιτυγχάνεται με αναλογική εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας τόσο σε επίπεδο ουσιαστικού όσο και σε επίπεδο δικονομικού δικαίου (ΕφΑθ 8962/2006 ΕλλΔνη 2006.1515, Π.Κορνηλάκη, Διαδίκτυο και αστικό δίκαιο, Αρμ. 2007.993). Η αναλογική εφαρμογή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου δεν είναι δυνατό να εμποδιστεί από το γεγονός ότι στο ιστολόγιο δεν υπάρχει η συνήθης ιεραρχική δομή οργάνωσης που απαντάται στα παραδοσιακά έντυπα, δηλαδή δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, εκδότης, διευθυντής, συντάκτης ούτε απαντώνται τα αντίστοιχα πρόσωπα που προβλέπει ο ν. 1178/1981 για τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, διότι για να προσδοθεί σε ένα υλικό μέσο δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη όλων των ανωτέρω προσώπων. Στην περίπτωση του ιστολογίου υπάρχει ο κάτοχος - διαχειριστής, ο οποίος μπορεί να ταυτίζεται ή όχι με το συντάκτη ορισμένου δημοσιεύματος, δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, στα ιστολόγια ανακοινώσεις συντάσσουν και οι αναγνώστες τους.

Τέλος, στο άρθρο 14 π.δ. 131/2003, με το οποίο ενσωματώθηκε το ημεδαπό δίκαιο η οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την κοινωνία της πληροφορίας, ορίζεται ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών στην κοινωνία της πληροφορίας δεν έχουν υποχρέωση γενικού ελέγχου των πληροφοριών που αποθηκεύουν ή μεταδίδουν. Από το συνδυασμό των άρθρων 11 και 14 αυτού του π.δ. συνάγεται ότι η εταιρία που φιλοξενεί σε δικό της χώρο στον παγκόσμιο ιστό το ιστολόγιο δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί, κατ΄ ανάλογη ερμηνεία του μοναδικού άρθρου του ν.1178/1981 ιδιοκτήτης, εκδότης, διευθυντής σύνταξης ή συντάκτης του εντύπου, διότι δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών, δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης, δεν επιλέγει ούτε τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες. Αντιθέτως, ο ρόλος της είναι να παρέχει στους ενδιαφερόμενους χώρο για τη δημιουργία και ενίοτε τεχνικές υποδείξεις για το σχεδιασμό του ιστολογίου τους.

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή, ο ενάγων ιστορεί ότι ο εναγόμενος έιναι κάτοχος της ιστοσελίδας με την επωνυμία http://www….blogspot.com/ στο διαδίκτυο, όπως αυτή η επωνυμία διορθώθηκε παραδεκτώς αναφορικά με την ακριβή σειρά των χαρακτήρων της με δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων του, η οποία καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα δίκη πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του δικαστηρίου αυτού, μέσω δε της ιστοσελίδας διατηρεί ηλεκτρονική διαδικτυακή εφημερίδα, στην οποία την 3.5.2007 δημοσίευσε τα αναληθή γεγονότα και τις δυσφημιστικές λέξεις και φράσεις που αναφέρονται στο πρόσωπό του κατά τα εκτενώς αναφερόμενα στο αγωγικό δικόγραφο. Εκθέτει ότι με τη δημοσίευσή τους ο εναγόμενος προσέβαλε την προσωπικότητά του και ειδικότερα την τιμή και την υπόληψή του, προκαλώντας του ηθική βλάβη για τους επίσης αναφερόμενους στην αγωγή λόγους και ισχυρίζεται ότι είναι πολύ πιθανή η επανάληψη της προσβολής στο μέλλον με την καταχώρηση του περιεχομένου του δημοσιεύματος σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, λόγω των τεχνικών δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο. Για τους ανωτέρω λόγους ζητάει να γίνει δεκτή η αγωγή του, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της προκληθείσας ηθικής βλάβης το χρηματικό ποσόν των 58.694,96 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, να διαταχθεί ηβ άρση ττης προσβολής με τη διαγραφή του επίμαχου δημοσιεύματος και η παράλειψή της στο μέλλον, να απαγγελθεί προσωπική κράτηση δύο μηνών για την περίπτωση μη συμμόρφωσης του με το διατακτικό της απόφασης και να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδά του.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου (άρθρα 14 παρ. 2 και 22 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία που θεσπίζεται με το άρθρο 681Δ ΚΠολΔ, αναλόγως εφαρμοζομένου, είναι ορισμένη ενώ απορριπτέος είναι ο ισχυρισμός του εναγομένου για έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης, διότι στο αγωγικό δικόγραφο με σαφήνεια ο εναγόμενος φέρεται ως κάτοχος - διαχειριστής της επίδικης ιστοσελίδας και συντάκτης του επιλήψιμου δημοσιεύματος και επομένως η αγωγή ορθώς στρέφεται κατ’ αυτού, η δε μη απόδειξη των ανωτέρω πραγματικών γεγονότων άπτεται της ουσιαστικής βασιμότητας της αγωγής και όχι της παθητικής νομιμοποίησής του. Tυγχάνει νομικά βάσιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 299, 346, 9145, 920, 932 ΑΚ, 361-363 ΠΚ, του μοναδικού άρθρου του ν.1178/1981, όπως ισχύει, 947 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ και δεδομένου ότι κατεβλήθη για το αντικείμενό της το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα επ’ αυτού ποσοστά υπέρ του Τ.Ν. και του ΤΑΧ.ΔΙΚ (…), πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Ο εναγόμενος αφενός αρνείται αιτιολογημένα την αγωγή και αφετέρου ζητάει τη διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης στη φορητή συσκευή ηλεκτρονικού υπολογιστή του με στοιχεία …. και με σειριακό αριθμό …., προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κατά το κρίσιμο χρόνο διέθετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και εάν το επίμαχο δημοσίευμα συντάχθηκε στο δικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή και απεστάλη από αυτόν στο ιστολόγιο, στο οποίο δημοσιεύθηκε. Το αίτημα αυτό είναι νομικά βάσιμο, στηριζόμενο στο άρθρο 368 παρ. 1 ΚΠολΔ και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά του.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως, που λήφθηκαν νομίμως στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου αυτού και από την ανάγνωση όλων ανεξαιρέτως των μετ’ επικλήσεως προσκομισθέντων από τους διαδίκους εγγράφων πλην των εγγράφων δηλώσεων της Β.Μ., της Μ.Ν., του Γ.Σ. και της Κ.Μ., με ημερομηνίες …, αντίστοιχα, διότι, ενώ από τις ημερομηνίες σύνταξής τους αποδεικνύεται ότι συντάχθηκαν με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα δίκη, προσκομίστηκαν κατά παράβαση του άρθρου 671 παρ. 1 ΚΠολΔ, δηλαδή δεν περιβλήθηκαν τον τύπο της ένορκης βεβαίωσης και συνεπώς δεν επιτρέπεται να ληφθούν υπ’ όψιν ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ΑΠ 2030/2006, ΑΠ 1056/2005, Ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων Νόμος, ΑΠ 631/2004, ΕλλΔνη 2006.106) αποδείχθηκαν τα ακόλουθα γεγονότα: Ο ενάγων είναι δημοσιογράφος και ειδικότερα διευθυντής σύνταξης του περιοδικού με την επωνυμία “Μ.”, που εκδίδεται στην Καβάλα, συνεργάτης της εφημερίδας “Χ” που εκδίδεται στην Κομοτηνή, πρώην υπάλληλος του γραφείου τύπου της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και επικεφαλής του γραφείου Τύπου του βουλευτή νομού Ροδόπης και Υπουργού Ε.Σ. Λόγω των ανωτέρω ασχολιών του είναι επαγγελματίας εγκατεστημένος τόσο στην Κομοτηνή όσο και στην Καβάλα και είναι γνωστός στο δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρουσιάζει δυσχέρεια βάδισης λόγω δυσπλασίας του αριστερού ισχίου με οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις και για το λόγο αυτόν την … είχε κριθεί ανάπηρος κατά ποσοστό 50% για δύο έτη από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καβάλας. Επίσης αποδείχθηκε όιτ στον παγκόσμιο ιστό υπάρχει ιστολόγιο με την επωνυμία http://… blogspot.com/ στο οποίο δημοσιεύονται κείμενα σχετιζόμενα ιδίως με την πολιτική σκηνή του νομού Ροδόπης αλλά και του ευρύτερου πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Οι δημοσιεύσεις αυτές γίνονται υπό τον τίτλο “Piazza Del Popolo” με υπότιτλο τις φράσεις “Αντιπολίτευση και από το διαδίκτυο - μια πρόταση ηλεκτρονικής κουλτούρας”. Την … 2007 δημοσιεύθηκε σε αυτό το ιστολόγιο κείμενο με αρνητικού χαρακτήρα αναφορές στο πρόσωπο του ενάγοντος. Ειδικότερα, ο τίτλος του κειμένου είναι “Ο κουτσός και ο χαζός τον πρώτο χρόνο χαίρονται”, ενώ στην τέταρτη σειρά του κειμένου διευκρινίζεται ότι το κείμενο αφορά στον ενάγοντα με αναφορά του ονοματεπωνύμου του. Ο ενάγων χαρακτηρίζεται υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Δημάρχου Κομοτηνής Δ.Κ. Επιπλέον, αναφέρεται ότι στο παρελθόν είχε διωχθεί κακήν κακώς από την πόλη καταγωγής του, την Καβάλα και βρίσκει ευκαιριακά επαγγελματική στέγη στην Κομοτηνή. Επίσης, στο ίδιο κείμενο υπάρχει η φράση “με εκφράσεις σε διάσπαρτες μέσα στο περιοδικό στήλες του τύπου λαμόγια, ξεφτίλα, λάσπη, λύματα καταλαβαίνει κανείς την δημοσιογραφική του δεοντολογία”. Τέλος, το κείμενο κλείνει με την πρόταση “Έτσι κι αλλιώς ο κουτσός και ο χαζός τον πρώτο χρόνο χαίρονται.” Αναφορικά με την αξιολόγηση των ανωτέρω επίμαχων χωρίων του δημοσιευθέντος κειμένου αποδείχθηκε ότι ο τίτλος του, δηλαδή η φράση “ο κουτσός και ο χαζός τον πρώτο χρόνο χαίρονται”, η οποία αποτελεί και την κατακλείδα του κειμένου, συνιστά προσβλητική φράση για τον ενάγοντα, διότι με τη χρήση της λέξης κουτσός επιδιώκεται η υποτίμησή του με αναφορά στην προαναφερθείσα σωματική πάθησή του. Ο συντάκτης του κειμένου υπενθυμίζει στους αναγνώστες του τη χωλότητα του ενάγοντος, για να ενισχύσει τα επιχειρήματά του στην αντιπαράθεση με αυτόν. Πρόκειται για παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος, διότι προβάλλεται ως όνειδος η σωματική αναπηρία του και επιχειρείται να μειωθεί η αξία της προσωπικότητάς του, επειδή είναι ασθενής. Η χρήση της λέξης χαζός αμέσως μετά από τη λέξη κουτσός στοχεύει στην δημιουργία της εντύπωσης ότι πρόκειται για πρόσωπο όχι μόνο με σωματικά αλλά και με πνευματικά προβλήματα, δηλαδή επιτείνει την ήδη επιχειρηθείσα να δημιουργηθεί εντύπωση ότι ο ενάγων είναι πρόσωπο μειωμένων ικανοτήτων και ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται στη σωματική και πνευματική του ανεπάρκεια. Επομένως, η χρήση της λέξης χαζός συνιστά επίσης παράνομη προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος. Το γεγονός ότι η προαναφερθείσα πρόταση αναγράφεται και στο τέλος του κειμένου και μάλιστα οι δύο επίμαχες λέξεις με κεφαλαία γράμματα ενισχύει το συμπέρασμα ότι ο συντάκτης του κειμένου επιδιώκει να υπενθυμίσει στους αναγνώστες του με έμφαση ότι ο ενάγων είναι πρόσωπο μειωμένης ψυχοσωματικής υγείας. Σε ό,τι αφορά τον χαρακτηρισμό του ενάγοντος ως υπεύθυνου του γραφείου τύπου του Δημάρχου Κομοτηνής Δ.Κ., αποδείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις δημοτικές εκλογές του έτους 2006 υπήρξε συνεργασία του ενάγοντος με τον τότε υποψήφιο δήμαρχο Κομοτηνής Δ.Κ. Τη συνεργασία αυτή αναφέρει η εφημερίδα “Χ” την …. 2006 στη στήλη Μικροκομοτηναίικα, στην οποία τον κατονομάζει επιστάτη της επικοινωνιακής ομάδας του Δ.Κ. Άλλωστε ο ίδιος ο ενάγων σε συνέντευξή του στην ίδια εφημερίδα την …. 2007, δέχθηκε ότι βοήθησε στην εκλογή του Δ.Κ. στο Δήμο Κομοτηνής. Η συνεργασία αυτή δεν συνιστά παράνομη δραστηριότητα και από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν αποδείχθηκε οτιδήποτε επιλήψιμο σε σχέση με αυτήν. Επομένως, ο χαρακτηρισμός του ενάγοντος ως υπευθύνου του γραφείου Τύπου του Δημάρχου Κομοτηνής, ακόμη και αν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι ο ενάγων δεν ανέλαβε αυτή τη θέση μετά από την εκλογή του Δ.Κ. στη θέση του δημάρχου δεν είναι προσβλητικός γι’ αυτόν. Το τρίτο επίμαχο χωρίο του κειμένου είναι η αναφορά ότι ο ενάγων είχε διωχθεί κακήν κακώς από την πόλη καταγωγής του, την Καβάλα και βρίσκει ευκαιριακή επαγγελματική στέγη στην Κομοτηνή. Αποδείχθηκε ότι ποτέ δεν συνέβη αυτό το γεγονός, αλλά ότι ο ενάγων λόγω των επαγγελματικών του ασχολιών είναι εγκατεστημένος εν μέρει στην Καβάλα και εν μέρει στην Κομοτηνή. Συνεχίζεται να εργάζεται στην Καβάλα ως διευθυντής σύνταξης του περιοδικού με την επωνυμία “Μ” που εκδίδει εκεί η σύζυγός του Κ.Α…. Η εμφάνισή του στο δημοσίευμα του ιστολογίου ως διωχθέντος από την τοπική κοινωνία της Καβάλας, με συνέπεια να εξαναγκασθεί να αναζητήσει ευκαιριακή απασχόληση στην Κομοτηνή, δημιουργεί γι’ αυτόν την εντύπωση ότι πρόκειται για αποτυχημένο επαγγελματία με συμπεριφορά αντίθετη προς τα κρατούντα κοινωνικά πρότυπα, ώστε να μην είναι ανεκτός ούτε από την τοπική κοινωνία, από την οποία προέρχεται. Η δημοσιεύση αυτού του ψευδούς γεγονότος στο ανωτέρω ιστολόγιο συνιστά συκοφαντική δυσφήμηση του ενάγοντος. Το τελευταίο επίμαχο χωρίο σχετίζεται με την αμφισβήτηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας του ενάγοντος λόγω της εκ μέρους του χρήσης των λέξεων “λαμόγια”, “ξεφτίλα”, “λάσπη” και “λυματα” σε διάφορες στήλες του περιοδικού “Μ”, τεύχος 155 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2007). Δεδομένου ότι η αμφισβήτηση είναι συχνά βασικό στοιχείο του δημόσιου λόγου, δικαιολογείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η οξεία κριτική και ειδικότερα η αμφισβήτηση της επαγγελματικής δεοντολογίας ορισμένων προσώπων. Στην προκειμένη περίπτωση ο συντάκτης του κειμένου, ερειδόμενος στη χρήση των τεσσάρων υβριστικών λέξεων “λαμόγια”, “ξεφτίλα”, “λάσπη” και “λύματα” εκ μέρους του ενάγοντος για μη κατονομαζόμενα πρόσωπα ηττηθέντος εκλογικού συνδυασμού στις τοπικές εκλογές του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2006, αμφισβητεί δημοσίως τη δημοσιογραφική δεοντολογία του ενάγοντος. Πρόκειται για δυσμενή κρίση για την επαγγελματική εργασία του ενάγοντος, διατυπωμένη με απόλυτο και παραστατικό τρόπο, η οποία όμως δεν φτάνει έως το σημείο της παράνομης προσβολής της προσωπικότητάς του, διότι από τον τρόπο εκφοράς της δεν αποδείχθηκε σκοπός δυσφήμησής του [σ.σ. εννοεί προφανώς "σκοπός εξύβρισής του"] (άρθρο 367 παρ. 1 α ΠΚ). Καταληκτικά, εντοπίζεται προσβλητικό για τον ενάγοντα περιεχόμενο στα δύο από τα τέσσερα επίμαχα χωρία , δηλαδή αφενός στο χαρακτηρίζον αυτόν ως κουτσό και χαζό και αφετέρου στο αναφερόμενο στον διωγμό του από την Καβάλα και στην αναζήτηση ευκαιριακής επαγγελματικής στέγης στην Κομοτηνή. Δεδομένου του προσβλητικού περιεχομένου τους, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ιστολόγιο, ως εκ της ιδιότητάς του, η οποία περιγράφηκε στην ανωτέρω νομική σκέψη, είναι προσιτό σε αόριστο αριθμό χρηστών του διαδικτύο, προκλήθηκε στον ενάγοντα ηθική βλάβη, η οποία χρήζει αποκατάστασης από τον κάτοχο - διαχειριστή του ιστολογίου και το συντάκτη του συγκεκριμένου κειμένου. Ως κάτοχος - διαχειριστής του ιστολογίου φέρεται ο εναγόμενος, διότι το επώνυμό του είναι αναγραμμένο στη θέση του επιλέγοντος τη μουσική του ιστολογίου. Η έλλειψη υπογραφής συντάκτη στο κείμενξο δημιουργεί την πεποίθηση ότι ο κάτοχος - διαχειριστής του ιστολογίου έχει συντάξει το κείμενο. Εντούτοις ο εναγόμενος αρνείται ότι διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο και συνεπώς ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το ιστολόγιο και το συγκεκριμένο κείμενο, αποδίδει την ανάμιξή του στην παρούσα δίκη στο γεγονός ότι είναι υιός του πρώην Δημάρχου Κομοτηνής Α.Β. και ισχυρίζεται ότι άγνωστο σε αυτόν πρόσωπο δημιούργησε το εν λόγω ιστολόγιο χρησιμοποιώντας το δικό του επώνυμο. Οι εκτυπώσεις από διάφορες ιστοσελίδες, τις οποίες προσκομίζει ο ενάγων, από τις οποίες αποδεικνύεται αφενός ότι εντός του έτους 2007 δημιουργήθηκε άλλλο ιστολόγιο με την επωνυμία http://piazzadelpopolo.blogspot.com/ στο οποίο επίσης δημοσιεύει κείμενα ο εναγόμενος, και αφετέρου ότι το ονοματεπώνυμο του εναγομένου εντοπίζεται γενικώς στον παγκόσμιο ιστό με τη χρήση μηχανισμών αναζήτησης, δεν καταρρίπτουν τον ισχυρισμό του εναγομένου ότι δεν σχετίζεται με το επίμαχο ιστολόγιο, διότι δεν αποδεικνύουν εάν αυτός ή άλλο πρόσωπο έθεσε σε κυκλοφορία τα στοιχεία του στον παγκόσμιο ιστό. Δηλαδή δεν αμφισβητείται η εμφάνιση των στοιχείων του εναγομένου στα δύο ανωτέρω ιστολόγια αλλά η πραγματική σχέση του με αυτά, δεδομένου ότι ο κάτοχος - διαχειριστής ενός ιστολογίου δεν υποχρεούται να εμφανίζεται στο αναγνωστικό κοινό του με το αληθινό του όνομα, αλλά δύναται να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο. Για τον ίδιο λόγο δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί αποδεικτικά το δημοσίευμα της εφημερίδας “Θ.Α” της …. 2007, σελ. 10, με τίτλο “Στον Παναγιώτη Ελή”, εφόσον κάτω από αυτό δεν υπάρχει μόνον το όνομα του εναγομένου αλλά και η ένδειξη ότι το κείμενο προήλθε από το ανωτέρω ιστολόγιο με το επώνυμο του εναγομένου.

Δηλαδή η προέλευση του ανωτέρω κειμένου από το επίδικο ιστολόγιο δεν αποτελεί αξιόπιστο συνδετικό στοιχείο του ιστολογίου με τον εναγόμενο. Το περιεχόμενο της κατάθεσης του μάρτυρα αποδείξεως, ότι οι δημοσιογράφοι …. του ανέφεραν ότι ο εναγόμενος συνέταξε το εν λόγω κείμενο δεν είναι δυνατό να οδηγήσει στην απόδειξη της ουσιαστικής βασιμότητας της αγωγής, διότι γι’ αυτούς τους δημοσιογράφους ισχύει επίσης το πέπλο της πιθανής χρήσης του επωνύμου του εναγομένου από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο είναι ο πραγματικός κάτοχος - διαχειριστής του ιστολογίου και δεν αποδείχθηκε ότι χρησιμοποίησαν τεχνικά μέσα για την άρση του, ώστε να είναι αξιόπιστα όσα ανέφεραν στο μάρτυρα. Από την άλλη πλευρά, το υπ’ αρ. πρωτ. … έγγραφο της εθνικής επιτροπής τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, με το οποίο η επιτροπή βεβαιώνει ότι ο εναγόμενος ουδέποτε κατέστη οφορέας ονόματος χώρου (domain name) με την κατάληξη .gr δεν συνιστά πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο υπέρ του εναγομένου, διότι κανένα από τα δύο προαναφερθέντα ιστολόγια δεν είναι ιστοσελίδα με τελική κατάληξη ονόματος .gr. Επίσης δεν έχουν αποδεικτική αξία το φωτοαντίγραφο του λογαριασμού τηλεπικοινωνιακών τελών του εναγομένου που εξέδωσε ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος με ημερομηνία …. 2007 από τον οποίο αποδεικνύεται ότι δεν προαγματοποίησε κλήσεις μέσω διαδικτύο και η υπ’ αρ. …. βεβαίωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπικό Υποκατάστημα Κομοτηνής, ότι ο εναγόμενος ήταν άνεργος κατά το έτος 2007, διότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί από την οικεία και ειδικά από την τηλεφωνική σύνδεση για την οποία εκδόθηκε ο προσκομισθείς λογαριασμός τηλεπικοινωνιακών τελών ή απο το χώρο εργασίας του εναγομένου. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να πραγματοποιήθηκε μέσω άλλης εταιρίας παροχής υπηρεσιών σύνδεσης διαδικτύου και όχι μέσω του ΟΤΕ και για το λόγο αυτό να μην εμφανίζονται οι σχετικές κλήσεις στον προσκομισθέντα λογαριασμό. Μετά ταύτα δεν είναι δυνατή η κατάληξη σε ασφαλές αποδεικτικό πόρισμα σχετικά με την ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής, διότι αφενός η συστηματική αρθρογραφία του κατόχου - διαχειριστή του επίμαχου ιστολογίου και η συχνή και όχι σποραδική εμφάνισή του στον παγκόσμιο ιστό με το ονοματεπώνυμο του εναγομένου συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι πρόκειται για τον ίδιο τον εναγόμενο και όχι για άλλο πρόσωπο, όμως αφετέρου η αδυναμία να συνδεθεί με αποδεικτική ασφάλεια το ίδιο το πρόσωπο και όχι απλώς το όνομα του εναγομένου με το επίμαχο ιστολόγιο εμποδίζει το σχηματισμό πλήρους δικανικής πεποίθησης και συνεπώς την αποδοχή της αγωγής ως ουσιαστικά βάσιμης. Πρόκειται για κενό που παρουσιάστηκε κατά τη μελέτη της υπόθεσης και χρειάζεται συμπλήρωση (άρθρο 254 παρ. 1 ΚΠολΔ). Η συμπλήρωση αυτού του κενού πρέπει να γίνει με την προσκομιδή εγγράφου από το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου αρ. 326, Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα περιέχονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου το οποίο είναι ο κάτοχος - διαχειριστής του ιστολογίου με την επωνυμία http://….blogspot.com/. Η επιλογή της ανωτέρω αστυνομικής υπηρεσίας είναι επιβεβλημένη, διότι δεν υπάρχει εγγύτερη αστυνομική υπηρεσία, διαθέτουσα τμήμα εξιχνίασης αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου. Αντίθετα, η διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης που αιτήθηκε ο εναγόμενος να πραγματοποιηθεί επί του ηλεκτρονικού του υπολογιστή με στοιχεία …. και με σειριακό αριθμό …., δεν θα οδηγήσει στην εξακρίβωση της αλήθειας, διότι δεν αποδείχθηκε ότι η ως άνω συσκευή ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι η ίδια με αυτήν που κατείχε καθ’ όλο το χρόνο διαμόρφωσης του επίμαχου ιστολογίου έως και την … 2007, οπότε και δημοσιεύθηκε το δυσφημιστικό για τον ενάγοντα κείμενο, με συνέπεια να είναι αβέβαιο επί ποίου ακριβώς πραγματικού υλικού θα διεξαχθεί η αιτούμενη τεχνική πραγματογνωμοσύνη. Περαιτέρω, ακόμη και αν η ανωτέρω συσκευή βρισκόταν στην κατοχή του εναγομένου καθ’ όλον τον ανωτέρω χρόνο, πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα μεγαλύτερο του ενός έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου ήταν δυνατή η διενέργεια τεχνικών επεμβάσεων σε αυτήν με σκοπό την εξαφάνιση των πιθανών επιβαρυντικών για τον εναγόμενο στοιχείων. Τέτοιες τεχνικές επεμβάσεις, τις οποίες η τεχνολογική πρόοδος κατέστησε εφικτές ακόμη και στους φορητούς υπολογιστές συνιστούν ενδεικτικά η αλλαγή της κάρτας μνήμης και του σκληρού δίσκου και με την πραγματοποίησή τους θα έχουν εξαφανιστεί τα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία για τη δημιουργία ιστολογίου και την επίσκεψη ιστοσελίδων εκ μέρους του εναγόμενου. Επομένως, λόγω των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης επί του φορητού ηλ/κου υπολογιστή του εναγομένου είναι εν προκειμένω απρόσφορη για την εξακρίβωση της αλήθειας και το σχετικό αίτημα ουσιαστικά αβάσιμο..».

Παρουσίαση πολιτικών κομμάτων στην Καβάλα από τον σύλλογο «Διαδρομές»

Τρία από τα μικρότερα κόμματα, που διεκδικούν τη ψήφο ενόψει ευρωεκλογών, παρουσιάζει ο πολιτιστικός σύλλογος «Διαδρομές» απόψε στην Καβάλα. Θα μιλήσουν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές Αντύπας Καρίπογλου από τη «Δράση», Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος από τους Δημοκρατικούς και Αλέκος Γεωργόπουλος από τους Οικολόγους Πράσινους. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας.ERT

Κυριακή, 24 Μαΐου 2009

Πολύ χρήμα θα πάρει ο Λάκης και θα μείνει ALPHA


Πολύ χρήμα θα πέσει στον Λάκη Λαζόπουλο και θα μείνει στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA από την στιγμή που το θέμα του Κοντομηνά έχει λήξει και θα παραμείνει στον σταθμό. Ο Λαζόπουλος θα παίρνει όμως και πολλά χρήματα για τις εκπομπές που θα κάνει.
Ο Λαζόπουλος για την νέα χρονιά θα πάρει κοντά στα 5.000.000 ευρώ, ποσό που κανένας άλλο δεν έχει πάρει στην Ελληνική τηλεόραση για τον αριθμό των εκπομπών που θα κάνει ΠΗΓΗ ΚΟΝΤΑΡΙ

TOP Γι'αυτό το Τουρκικό spot δεν θα διαμαρτυρηθεί κανένα

Η αθλιότητα του αιτήματος της ΕΝΑΕ για διπλή σύνταξη των νομαρχών!

Στη σημερινή εποχή που ζούμε την κορύφωση της οικονομικής κρίσης, στην σημερινή Ελλάδα των αυτοκτονιών επιχειρηματιών και ανέργων εξαιτίας των μεγάλων οικονομικών χρεών, σε αυτήν την τραγική περίοδο όπου παγώνουν οι μισθοί, ελαττώνονται οι ώρες εργασίας και ο καθημερινός αγώνας για το μεροκάματο έχει μετατραπεί σε έναν προσωπικό Γολγοθά για την εργατική τάξη στην Ελλάδα, σε αυτήν την Ελλάδα, οι εκλεγμένοι νομάρχες μας, οι εκλεγμένοι νομαρχιακοί μας σύμβουλοι, ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ
ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, με την προυπόθεση να έχουν συμπληρώσει δυο τετραετίες!!!
Διάβασα τυχαία προχθές τις αποφάσεις του 13 Συνεδρίου της ΕΝΑΕ και δεν πίστευα στα μάτια μου από το ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΩΝ ΜΑΣ!
Το μόνο που κοιτάνε είναι η τσέπη τους και δυστυχώς ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ!
Ειδικά το επιχείρημα που χρησιμοποιούν για την απίστευτη αυτή διεκδίκηση, είναι το λιγότερο ….ΦΑΙΔΡΟ:
Για μια ισότιμη αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των Νομαρχών σε σχέση με τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων προτείνουμε:
-Να τροποποιηθεί η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2703/1999, με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ως ακολούθως:
α) Όσοι διετέλεσαν ή διατελούν Νομάρχες ή Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ή Έπαρχοι από 1η Ιανουαρίου 1995 και εφεξής, εφόσον συμπλήρωσαν ή συμπληρώσουν οκταετή θητεία στις θέσεις αυτές ανεξάρτητα από τη χορήγηση ή όχι άλλης σύνταξης από το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, εάν συμπλήρωσαν τουλάχιστον μία τετραετία στη θέση Νομάρχη ή Προέδρου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και το υπόλοιπο διάστημα συμπλήρωσης της οκταετίας διετέλεσαν Νομαρχιακοί Σύμβουλοι ή Δήμαρχοι, ή Βουλευτές, ή Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων ή Περιφερειών θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.
β) Νομαρχιακοί Σύμβουλοι με τρεις θητείες, δικαιούνται χορηγίας που θα είναι ίση με το 30% της χορηγίας του Νομάρχη, προσαυξανόμενη για κάθε επί πλέον τετραετία σε ποσοστό 10%.
β) Δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, οι οποίοι έχουν χρόνο θητείας αιρετού Νομάρχη μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, την προσμέτρηση ή προσαύξηση του χρόνου αυτού. Το ποσό της σύνταξής τους προσαυξάνεται με 1/25 των μηνιαίων εξόδων παράστασης για κάθε 2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, και σε περίπτωση που μετά τη διετία συμπληρώνεται χρόνος ίσος με 1 έτος τουλάχιστον, τότε η προσαύξηση να ισούται με 33% της προσαύξησης της πλήρους διετίας.
Θαυμάστε το θράσος αυτών των ανθρώπων !
Τρομάξτε με την απίστευτη κυνικότητα του γελοίου επιχειρήματος που χρησιμοποιούν!
Μα σε τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΩΤΑΦΑΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΙΝΟΝΤΑΙ αγαπητοί μου ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Αντί να ζητήσετε να καταργηθεί ο ΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ;

ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ!

Αναστάσιος Καζαντζίδης
Εκπαιδευτικός-αρθρογράφος ΠΗΓΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

Πάλι λάθος έκανες;


Ενστάσεις Σουφλιά για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη!

Μετά το κλίμα ευφορίας που προκάλεσαν οι ανακοινώσεις του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, το ΥΠΕΧΩΔΕ σε χθεσινή του ανακοίνωση «προσγείωσε» όσους περίμεναν ότι θα μπορούν να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά οπουδήποτε. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι το άρθρο 5 της απόφασης θα προσδιορίζει τους όρους εγκατάστασης σε σχέση με:
* Την αισθητική.
* Το ποσοστό κάλυψης.
* Τη μόνωση….
Ακόμη, η απόφαση δεν θα επιτρέπει την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε απολήξεις κλιμακοστασίων, παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια, εκτός και αν επιτρέπονται από τους ειδικούς όρους δόμησης που διέπουν τους οικισμούς και τα συγκεκριμένα κτίρια.

**Την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ, μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, σχεδιάζει να εμπλακεί επιχειρηματικά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, στο πλαίσιο του πργράμματος που εξήγγειλε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Αυτό αναφέρουν πηγές της διοίκησης, ενώ η εταιρεία προετοιμάζεται για την υποδοχή των αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει μια σειρά από δράσεις όπως:

* Παροχή συστηματικής και ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους υποψήφιους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στις Στέγες (ΦΒΣ) και σε εκτός σχεδίου περιοχές. Η πληροφόρηση θα πραγματοποιηθεί μέσα από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ, με έντυπο υλικό από τα πρακτορεία και τις υπηρεσίες της, με ενημερωτικά έντυπα μέσω των λογαριασμών ρεύματος, κ.λπ.

* Επίλυση των τεχνικών θεμάτων που έχουν σχέση με την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών.

* Γρήγορη υπογραφή των συμβάσεων που θα συνάπτει η ΔΕΗ με τους παραγωγούς που θα αναπτύσσουν φωτοβολταϊκά.

* Γρήγορος διακανονισμός των οικονομικών συναλλαγών που θα προκύψουν από τη λειτουργία φωτοβολταϊκών σε στέγες και εκτός σχεδίου περιοχές μέσω του πληροφοριακού συστήματος εκδόσεων λογαριασμών.

Ήδη η ΔΕΗ για τη γρήγορη επίλυση των θεμάτων αυτών συγκρότησε επιτροπή με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο καθηγητή Νίκο Χατζηαργυρίου.

Νομικά κενά

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι έως την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της εγκυκλίου που θα σημάνει την εφαρμογή του προγράμματος, θα πρέπει να ρυθμιστούν επιμέρους εκκρεμότητες οι οποίες «ανακαλύπτονται» στην πορεία.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με πηγές της ΔΕΗ, υπάρχει νομικό κενό στις περιπτώσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σε ακίνητο που είναι νοικιασμένο. Συγκεκριμένα αναφέρουν, η ΔΕΗ υπογράφει τη σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ ο συμψηφισμός της παραγόμενης θα πρέπει να γίνεται με την ενέργεια που καταναλίσκει ο ενοικιαστής που χρησιμοποιεί το ακίνητο.

Ήδη οι νομικοί της ΔΕΗ προσπαθούν να βρουν λύση στο θέμα, το οποίο αφορά πολλές χιλιάδες ακίνητα. Πιο πολύπλοκη όμως γίνεται η υπόθεση, όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό το νοικιάζει, και για κατοικία νοικιάζει άλλο ακίνητο. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει με ποιον μετρητή θα γίνεται ο συμψηφισμός της ενέργειας που θα παράγει το φωτοβολταϊκό.

(Πηγή: Ελευθεροτυπία)

Το τέλος του Τσίπρα ??????

Σημαντικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα είναι στο debate των πολιτικών αρχηγών αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες. Στη θέση του θα πάει ο Αλέκος Αλαβάνος.

Την πρωτοβουλία αλλαγής του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ στο debate πήρε σήμερα το πρωί ο ίδιος ο κ. Αλαβάνος, λόγω της πορείας του κόμματος στης δημοσκοπήσεις. Ακολούθησαν όπως αντιλαμβάνεσθε σκηνές απείρου κάλους και τελικά η απόφαση ελήφθη: Το τέλος του Τσίπρα άρχισε!!!!!! ΠΗΓΗ ΑΝΤΙ WEB BLOG

Αγώνας δρόμου από ΣΕΒΑΣ Καβάλας

Αγώνα δρόμου με την ονομασία "20 χιλ. στα βήματα του Aποστόλου Παύλου" διοργανώνει την Κυριακή (24 Μαΐου) ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Καβάλας υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως & Θάσου και σε συνεργασία με τους Δήμους Καβάλας και Φιλίππων. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 9.30 το πρωί στη Καβάλα, μπροστά από το μνημείο του Απ.Παύλου στον Αγ.Νικόλαο και ο τερματισμός θα γίνει στην είσοδο του Βαπτιστηρίου της Αγ.Λυδίας. Μετά τον τερματισμό όλων των αθλητών, θα ακολουθήσει ημερίδα, στο συνεδριακό κέντρο του Βαπτιστηρίου, με θέμα "Αθλητισμός και Θρησκεία".ERT

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

Βρέθηκε πως παίρνει τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός!!!!


Καμπάνα 30 μήνες στον πλαστογράφο Παπακαλιάτη για την απαλλαγή από τον στρατό

Ποινή φυλάκισης τριάντα μηνών επέβαλε το Γ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη για τα αδικήματα της χρήσης πλαστού εγγράφου και ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία για την παλιά υπόθεση της απαλλαγής από τον Στρατό.

Επί τη ονομαστική του εορτή.


Προφυλακτικά Μήζενς!!!!

Μικροί τραγουδούσαμε το ρεφρέν του Πανούση «γερμανίδες τουρίστριες που διψάνε για σ…μα»

Σήμερα οι Γερμανίδες τουρίστριες της Μήζενς μας έχουν στραγγίξει απ όλα τα υγρά και στερεά του οργανισμού μας.

Μήπως να γράψει νέο ρεφρέν ο Τζιμάκος; «Γερμανίδες εργάτριες που διψάνε για μίζα»;
ANTI WEB

Μπαράζ προεκλογικών παροχών...


Φωτοβολταϊκά στις στέγες των σπιτιών με ισχυρά κίνητρα προς τους πολίτες, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες στις πολεοδομίες, φοροαπαλλαγές και με ταυτόχρονη επιδότηση στην αγορά της κιλοβατώρας από τη ΔΕΗ, δίνει η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομίας και ΠΕΧΩΔΕ που θα εκδοθεί σε 10 ημέρες

http://www.skai.gr/articles/news/environment/Φωτοβολταϊκάαπόσπίτι/

Εγκαινιάστηκε το Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας

Εγκαινίαστηκε χθες το απόγευμα από τον υφυπουργό Ανάπτυξης Ιωάννη Μπούγα, το Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας στην περιοχή της Νέας Καρβάλης. Κατά τη ομιλία του ο υφυπουργός χαρακτήρισε πολύ σημαντική την επένδυση τονίζοντας ότι το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές διότι εξορθολογίζουν την άσκηση της επιχειρηματικότητας σε αυτές, ενώ ανακοίνωσε τη παροχή κινήτρων μέσα από τα νέα προγράμματα Ανταγωνιστικότητας. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας, ο δήμος και το Επιμελητήριο συγκροτούν το φορέα διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ.

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

Πρόγραμμα Τελικών Αγώνων Παν. Πρωτ. Παίδων

Οι τελικοί αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων θα διεξαχθούν στο «ΔΑΚ Καλαμίτσας» της Καβάλας από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου 2009. Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η Αγωνιστική – Δευτέρα 22/6/2009

17:00 ΑΕ ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
18:45 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τελετή Έναρξης
20:30 ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
2η Αγωνιστική – Τρίτη 23/6/2009

17:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΕ ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
18:45 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
20:30 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
3η Αγωνιστική – Τετάρτη 24/6/2009

17:00 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
18:45 ΑΕ ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
20:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
4ης Αγωνιστική – Πέμπτη 25/6/2009

17:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
18:45 ΑΕ ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
20:30 ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
5η Αγωνιστική – Παρασκευή 26/6/2009

10:00 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
11:45 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
13:30 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
Απονομές

Από την ομιλία του Ιαβέρη στη Ερμούπολη σε ένα άδειο (αδιάφορο) ακροατήριο

Διαβάστε το, αξίζει.

1) Ξέρετε με πόσα χιλιόμετρα έπεσε πάνω στην κολώνα της μπασκέτας ο μπασκετμπολίστας Μπόμπαν Γιάνκοβιτς; Ε; Με τέσσερα (4) χιλιόμετρα την ώρα.
Και έμεινε ανάπηρος,παραπληγικός.
Οταν λοιπόν το παιδί σας στέκεται λυμένο και όρθιο ανάμεσα στα δύο μπροστινά
καθίσματα και φρενάρετε ή τρακάρετε με περισσότερα από 4 χ.α.ω., ξέρετε τί είναι πιθανό να γίνει; Και πόσο συχνά πάτε με 4 χ.α.ω.; Και πόσο συχνά ο
απέναντί σας πάει επίσης με 4χ.α.ω.;

2) Οταν ένα ΙΧ κινείται με 50 χ.α.ω. και τρακάρει σε .....
σταθερό σημείο (κολώνα) ξέρετε με πόση δύναμη θα σκάσει ο επιβάτης που δε φοράει ζώνη στο ταμπλώ; Με δύναμη 3 τόνων. Μπορείτε εσείς να σηκώσετε 3 τόνους; Ο Πύρρος Δήμας σηκώνει κάπου 240 κιλά ... Είμαστε λοιπόν τόσο ηλίθιοι; Ναι είμαστε.
Αλλά αν ρωτήσεις γύρω σου, όλοι πιστεύουν ότι ξέρουν να "οδηγάνε". Ρε δεν πάμε στο διάολο, λέω εγώ .

3) Όταν οι πίσω επιβάτες δε φοράνε ζώνη ασφαλείας (αλήθεια πόσοι από
τους πίσω επιβάτες φοράνε ζώνη; ξέρετε με πόση δύναμη θα σκάσουν πάνω στους μπροστινούς; Τα ίδια, με 3 τόνους. Ε, λοιπόν τί νόημα έχει να φοράει ο μπροστινός επιβάτης ζώνη ασφαλείας, άμα δε φοράει ο πίσω;

4) Οταν η μαμά κρατάει το αγγελούδι της στην αγκαλιά,
καθισμένη στο μπροστινό κάθισμα, ξέρετε με πόση δύναμη θα το συνθλίψει πάνω στο ταμπλώ, αν γίνει ατύχημα με μόλις 50 χ.α.ω.; Ε, τώρα πια ξέρετε. Με 3 τόνους. Θα βάζατε το παιδί σας να το συνθλίψει ένα φορτηγό 3 τόνων;
Οχι; Ε, γιατί το κρατάτε στην αγκαλιά; Και μή μου πείτε ότι θα το συγκρατήσετε...

5) Λέει ο Ελληνας που τα ξέρει... όλα: "Αμα δε φοράω κράνος, βλέπω καλύτερα
και στο κάτω κάτω μόνο τον εαυτό μου βλάπτω". Αλήθεια;
Κλαμένος και μυξωμένος, πέρα από αηδία είσαι και σκέτη τύφλα. Την τύφλα σου δε βλέπεις. Αλλά ας το δούμε και αλλιώς. Αν πηγαίνεις με 80 χ.α.ω και φας τη μέλισσα στη μούρη, δεν είναι πιθανό να προκαλέσεις ατύχημα; Και ποιός θα φταίει τότε; Βλέπεις λοιπόν που το κράνος δεν είναι μόνο "δική σου υπόθεση";

6) Εχετε δει κάποιους πιτσιρικάδες με φτιαγμένα παπιά που έχουν (για μόδα; δεν
ξέρω) ημιφορεμένο το κράνος, δηλ. το ακουμπάνε μέχρι το μέτωπο,
κάπως σαν την περικεφαλαία του Περικλή; Θα το έχετε δει, δε μπορεί. Το ξέρετε ότι είναι χειρότερο από το να μή φοράνε καθόλου κράνος; Κι αυτό γιατί το ακουμπισμένο σαν περικεφαλαία κράνος σε πιθανή πτώση μπορεί να τραυματίσει το αυχένα και να είναι αυτό η αιτία που θα αφήσει τον αναβάτη ανάπηρο. Το ίδιο ισχύει και για αυτόν που φοράει μεν το κράνος του αλλά το έχει λυμένο. Αμα είσαι λοιπόν τόσο ανόητος και έχεις το κράνος για περικεφαλαία ή το έχεις λυμένο, καλύτερα χωρίς κράνος, τόνισε ο Ιαβέρης.

7) Ξέρετε ότι πολλοί γονείς προσπαθούν οι ίδιοι (εν αγνοία τους βέβαια) να στείλουν τα παιδιά τους στον τάφο; Δείτε πώς.
Πραγματικό γεγονός σε ελληνικό νησί. Ο γιός συλλαμβάνεται μέσα στη νύχτα με μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί παίρνουν μέσα στη νύχτα τηλέφωνο στο σπίτι του νεαρού και ειδοποιούν τους γονείς του. Το επόμενο πρωί πέφτουν από τον πατέρα τηλεφωνιές σε "παράγοντες" του τόπου και η κλήση σβήνεται και το θέμα είναι "λήξαν". Είναι όμως;
Σε λίγο καιρό ο νεαρόςσκοτώνεται με τη μηχανή χωρίς να φοράει κράνος. Τί έκανε ο πατέρας; Εδωσε το χείριστο παράδειγμα στο γιό του. Με τη στάση του τού είπε: "Δεν είναι κακό να οδηγούμε ενάντια στον ΚΟΚ, αρκεί να είμαστε σε θέση να μην τρώμε πρόστιμο και ποινές".
Οταν ο πατέρας επιδεικνύει τη ... δύναμή του σβήνοντας την κλήση του γιού που οδηγεί χωρίς δίπλωμα, του "δείχνει" με ποιόν τρόπο πρέπει να πορεύεται στη
ζωή. Γλύφοντας, παρακαλώντας και κοροϊδεύοντας τον ίδιο σου τον εαυτό και τους άλλους. Η παιδεία, επέμεινε ο Ιαβέρης, αποκτάται μέσα από το σπίτι. Το παράδειγμα των γονιών είναι το πιο ισχυρό παράδειγμα. Αλλά οι περισσότεροι γονείς είναι οι ίδιοι κάκιστα παραδείγματα.

8) Τί είναι για την ελληνική πολιτεία πιο κακό; Το να αποπειραθείς να κλέψεις λεφτά
από μία τράπεζα ή το να αποπειραθείς να δολοφονήσεις κάποιον;
Ε, λοιπόν πιο κακό είναι το πρώτο. Δείτε γιατί:
-Αμα σε πιάσουν να κλέβεις μια τράπεζα, θα πας κατηγορούμενος στα ποινικά δικαστήρια.
-Αμα περάσεις με κόκκινο (άρα στην ουσία άμα αποπειραθείς να σκοτώσεις κάποιον άλλο που περνάει με πράσινο) πληρώνεις πρόστιμο 700 ευρώ. Κι άμα "τα έχεις τα φράγκα" και πληρώσεις μέσα σε 10 μέρες, σου κάνουν
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% και πληρώνεις 350 ευρώ.
Αμα πας να κλέψεις λοιπόν, πας φυλακή. Αμα πας να σκοτώσεις, πληρώνεις και με έκπτωση. Μή γελάτε, εμάς αφορούν αυτά.

9) Αλλά η ελληνική πολιτεία έχει μακρά θητεία στην υποκρισία.
Τη μέρα που ψηφιζόταν ο νέος ΚΟΚ, ένα κανάλι την είχε στήσει στην είσοδο του γκαράζ της Βουλής. Σχεδόν κανένας βουλευτής δε φορούσε ζώνη....
Και πήγαιναν να ψηφίζουν για να πάει το πρόστιμο για τη ζώνη στα
350 ευρώ! Με έκπτωση 50%, αν πληρώσεις σε 10 μέρες, βεβαίως....

10) Να πάμε και στην Ελληνική Αστυνομία; Πόσες φορές έχετε δει αστυνομικό να φοράει ζώνη ασφαλείας στο περιπολικό; Μάλλον ποτέ ή σπάνια. Δηλ. αυτός που σου δίνει πρόστιμο για μη χρήση ζώνης είναι ο ίδιος παράνομος. Τί να λέμε τώρα;

11) Ας δούμε όμως και το θέμα της συνήθειας. Κάθε μέρα σκοτώνονται περίπου 3 άνθρωποι από τροχαίο. Πλήρης απάθεια. Το θεωρούμε σαν κάτι φυσικό. Οταν όμως σκοτώθηκαν 21 παιδιά στα Τέμπη, όλοι μιλούσαν για "εθνική τραγωδία". Μα αφού σε 7 μέρες θα έχουμε πάλι συμπληρώσει άλλους 21 νεκρούς σε τροχαία! Κάθε εβδομάδα 21 άνθρωποι (νέοι ως επί το πλείστον) σκοτώνονται στους δρόμους. Αλλά είπαμε, το έχουμε ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ. Μόνο άμα είναι μαζεμένοι σε ένα τροχαίο 21 νεκροί ιδρώνει λίγο τ' αυτί μας. Αλλιώς, χεστήκαμε.

12) Αλλά ας το πάμε και παραπέρα. Πόσοι κάηκαν στις φωτιές της Πελοποννήσου το 2007; 80 άνθρωποι. Και πάλι ο κοιμισμένος στον καναπέ του Ελλην, ξύπνησε από το μόνιμο λήθαργό του και μίλησε για "εθνική τραγωδία". Οι 2.500 νεκροί κάθε χρόνο στα τροχαία τί είναι; Έχει διαφορά ένας άνθρωπος που καίγεται από έναν που σκοτώνεται σε τροχαίο; Για πείτε μου;

Και κλείνει την κουβέντα στοΠνευματικό Κέντρο του Δήμου της Ερμούπολης ο Ιαβέρης, ζητώντας να μή χειροκροτήσουμε (γιατί τα χάλια μας δε θέλουν και χειροκρότημα) και ανακοινώνοντάς μας ένα ουσιαστικό και βαρύ σα σίδερο "Καληνύχτα
σας".

Το «μαύρο χρήμα» είναι εδώ


Οι πωλήσεις των ακριβών και πολυτελών αυτοκινήτων παρουσίασαν αύξηση τον μήνα Απρίλιο, κατά 60% σε σχέση με τον Μάρτιο. Συγκεκριμένα, που πουλήθηκαν 14.376 αυτοκίνητα, τον Μάρτιο του 2009 13.373, ενώ τον Απρίλιο του 2008 είχαν πουληθεί 28.036
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τον.....
μήνα Απρίλιο πουλήθηκαν 993 MERCEDES, 679 BMW 3 - SERIES, 550 AUDI Q5, 138 SAAB 9-3, 51 LAND ROVER , 104 LEXUS RX4, 77 CHRYSLER CHEROKEE, 53 PORSCHE CAYENNE, 14 HUMMER H-3 K.LP

Οι προσφορές και η μείωση του τέλους ταξινόμησης είναι σίγουρα ένα δέλεαρ, αλλά σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης και με την αγορά των φθηνότερων αυτοκινήτων να έχει βουλιάξει, είναι προφανές ότι κάποιοι διαθέτουν «λιμνάζοντα κεφάλαια», που τα ρίχνουν στη αγορά, σε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται. ΠΗΓΗ ΑΝΤΙ WEB BLOG

Ποιος Κάτμαν;


Η Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας επισκέφθηκε τον Νομάρχη και τον Δήμαρχο

Το Νομάρχη Καβάλας, Θόδωρο Καλλιοντζή και τον Δήμαρχο Κωστή Σιμιτσή επισκέφθηκαν, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσης Καλαθοσφαίρισης Καβάλας και γονείς των μελών του τμήματος καλαθοσφαίρισης παίδων, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο διεξαγωγής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης στην Καβάλα. Οι κ.Καλλιοντζής και Σιμιτσής δεσμεύθηκαν να υποστηρίξουν με άμεσες ενέργειες το αίτημα.

Ο Γιώργος Παπανδρέου σήμερα στην Ξάνθη

Την Ξάνθη επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου. Θα μιλήσει σε ανοικτή πολιτική συγκέντρωση στην πλατεία «Α.Μπαλτατζή», στις 7.30 το απόγευμα.

This is our night απο τον Γιώργο Μητσικώστα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για το 2008


ΑΠΟ BANG-GR

Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

Στην Καβάλα ο καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος

Στην Καβάλα θα βρίσκεται αύριο (Τετάρτη) ο καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος μετά από πρόσκληση του ΤΕΙ Καβάλας. Ο κορυφαίος φυσικός και ακαδημαϊκός θα μιλήσει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας.

Έπιασε …”τόπο”… το απαγορευτικό!


Η γενοκτονία των Ποντίων


Γράφει ο Αλέξανδρος Πιστοφίδης

Από τις διηγήσεις της 7χρονης τότε μητέρας μου, το γεγονός θα πρέπει να συνέβη πριν τα Χριστούγεννα του 1918, στην Τραπεζούντα. «Ηταν μια κρύα και βροχερή ημέρα, όταν ακούσαμε τις καμπάνες όλων των εκκλησιών να χτυπούν, προαναγγέλοντας κάτι δυσάρεστο. Ως συνήθως κατεβήκαμε όλοι στo......
λιμάνι της πόλης. Τον ενθουσιασμό από την ήττα των τούρκων και τις συζητήσεις για την ανεξάρτητη Δημοκρατία του Πόντου(είχε ήδη υπογραφεί η ανακωχή του Μούδρου) διαδέχτηκε η παγωμάρα της τραγικής είδησης. Ολοι σχεδόν οι πόντιοι σρατιώτες που επέστρεφαν στα σπίτια τους με τα καράβια πνίγηκαν. Βούλιαξαν όλα τα καράβια μας είπαν».
Οι Eλληνες της Μικράς Ασίας ήταν υποχρεωμένοι να καταταγούν με τον τουρκικό στρατό, σε βοηθητικές θέσεις φυσικά και σε καταναγκαστικά έργα. Οκτώ αδέρφια της μητέρας μου, το γένος Παρασκευά Μωυσίδη, παντρεμένοι όλοι και με παιδιά, «πνίγηκαν» στην επιστροφή, με απλά λόγια τους έπνιξαν. Οι τούρκοι έκαναν αυτό που είχαν κάνει και…
οι εγγγλέζοι με τους επιζήσαντες ινδούς φαντάρους της μάχης της Καλλίπολης, οι οποίοι παραδόξως πνίγηκαν κι εκείνοι στον ινδικό κατά την επιστροφή στην πατρίδα τους. Τα γεγονότα αυτά ήταν προάγγελοι όσων άλλων ακόμη τραγικότερων επρόκειτο να ακολουθήσουν. Σε λίγους μήνες πέθανε ο πατέρας της από τον καημό του και αργότερα, το 22, κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών πέθανε και η μητέρα της στο καράβι της επιστροφής και κηδεύτηκε στο νησί Αντιγόνη του Βοσπόρου. Ενας 24χρονος αδερφός ανέλαβε να φέρει στην Ελλάδα 3 αδέρφια και 24 ορφανά ανίψια με κάποιες επιζήσαντες μητέρες. Οι γονείς του πατέρα μου ήταν πιο τυχεροί, αφού σώθηκαν χάρη στο αντάρτικο κίνημα της επτάκωμης Σάντας, κοντά στην Παναγία τη Σουμελά (όρος Μελά). Κάποιοι λίγοι συγγενείς είχαν συλληφθεί για να δοκιμαστούν στη μεγάλη αναγκαστική πορεία με τα πόδια μέσω των άγριων κουρδικών περιοχών μέχρι τη Μέση Ανατολή, όπου οι επιζήσαντες διασώθηκαν από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό.
Οποιος δεν έχει βιώσει ο ίδιος τέτοιες εμπειρίες ή δεν έχει μεγαλώσει, ακούγοντας διαρκώς για τα τραγικά γεγονότα όπως τα έχουν ζήσει παιδιά , που μέσα σε λίγο χρόνο είδαν να καταρρέουν τα πάντα και να χάνουν ότι πολυτιμότερο είχαν στη ζωή τους, μπορεί να λέει ότι ΜΑΛΑΚΙΑ θέλει. Μπορεί να μιλάει για εκδίκηση, να πάρουμε ξανά την πόλη, να διώξουμε τους τούρκους πέρα από την κόκκινη μηλιά ή να μην αφήσουμε τούρκο ζωντανό.
Είχα την ευτυχία να έχω γονείς που μπορούσαν να δουν τα γεγονότα σε όλες τους τις διαστάσεις και να μην μιλούν γενικά και αόριστα κατά των τούρκων αλλά για συγκεκριμένες ομάδες και ανθρώπους. Ελάχιστοι ήταν οι τούρκοι, που ζούσαν σε γειτονιές με έλληνες και αρμένιους, οι οποίοι συμμετείχαν στη γεννοκτονία. Οι φανατικοί διώκτες τους ήταν τσέτες, εθνικιστές-νεότουρκοι και κούρδοι, τους οποίους ο Κεμάλ Ατατούρκ υποσχέθηκε ελεύθερο Κουρδιστάν μετά τη δίωξη των Ελλήνων. Μετά τον αφοπλισμό του επίσημου τουρκικού στρατού από τους συμμάχους, αυτές ήταν οι ομάδες που οπλοφορούσαν και οι οποίες είχαν αρχίσει ένα όργιο μαζικών φόνων, με κύριο σκοπό το πλιάτσικο.
Ο καθένας έχει τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο του πως αντιλαμβάνεται το «τιμώ την μνήμη των αδικοχαμένων ανθρώπων μου». Τιμώ τη μνήμη τους δε σημαίνει κάνω τα ίδια στους αντιπάλους και εχθρούς μου γενικά και αόριστα. Το σημαντικότερο είναι να μην τους λησμονείς. Τότε μόνο πεθαίνει κάποιος πραγματικά όταν πέσει σε λήθη. Η λέξη Α-λήθεια, από το στερητικό Α και τη λήθη, θα πρέπει να αποτελεί το Α και το Ω εκείνων που θέλουν να τιμήσουν τους προγόνους τους. Αισθάνθηκα πραγματική έκπληξη, όταν το 74, είπα σε τούρκους φοιτητές από την Τραπεζούντα, ότι η μητέρα μου γεννήθηκε στην ίδια πόλη και η απάντησή του ήταν «μα τότε η μητέρα σου πρέπει να είναι τουρκάλα». Οι άνθρωποι, όχι μόνο δεν είχαν ακούσει για τους διωγμούς των ελλήνων, αλλά δεν είχαν ακούσει καν ότι στα μέρη εκείνα ζούσαν έλληνες δύο χιλιάδες χρόνια περίπου πριν έρθουν οι τούρκοι.
Ημουν εναντίον του βιβλίου ιστορίας της Ρεπούση, όχι γιατί δεν είχε εθνικιστικές κορώνες, αλλά γιατί στο πνεύμα μιας δήθεν συμφιλίωσης των λαών, ωραιοποιούσε, δηλαδή, έκρυβε την αλήθεια και αυτό είναι μια ύβρις στη μνήμη αδικοχαμένων ανθρώπων και δεν εννοώ μόνο τους δικούς μας. Ειμαι της γνώμης, πως αντί να συζητούν έλληνες , τούρκοι, βούλγαροι, κ.α. για το πώς θα αμβλύνουν τα πάθη, αποσιωπώντας αληθινά γεγονότα, να καθίσουν κάτω και να πουν στα παιδιά τους όλη την αλήθεια, αναλύοντας όμως τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν σε αυτά τα τραγικά γεγονότα. Θέλω οι νέοι της Τουρκίας και της Βουλγαρίας να ξέρουν τις βαρβαρότητες των προγόνων τους πάνω στους έλληνες και στους γειτονικούς λαούς, όπως το ίδιο θέλω να ξέρουν τα σημερινά ελληνόπουλα τις βαρβαρότητες των δικών μας, όπως π.χ. κατά την άλωση της Τριπολιτσάς ή της συμπεριφοράς του Βουλγαροκτόνου με τις 12 χιλιάδες αιχμαλώτους βούλγαρους, που τελευταία εξαλείφθηκε από τα βιβλία μας. Κρύβοντας τις λεγόμενες μαύρες σελίδες της ιστορίας, κρύβοντας την αλήθεια, δεν αποτρέπεις αλλά βοηθάς να επαναληφθούν ακριβώς τα ίδια στο μέλλον.
Στο ίδιο αυτό, δήθεν προοδευτικό πνεύμα, μπορούμε να πούμε (κι ας φαίνεται λίγο ακραίο) πως και ο Πλεύρης, όταν αμφισβητεί ή αποσιωπά το ολοκαύτωμα των εβραίων, βοηθά στην άμβλυνση των παθών. Παρότι υπήρξα δραστήριο μέλος σε πρωτοβουλία πολιτών υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, οργίζομαι αφάνταστα, όταν ακούω κάποιους να αρνούνται το ολοκαύτωμα των εβραίων. Όταν κάποιος ταυτίζει μικρά αθώα παιδιά με το σιωνισμό και δεν μπορεί να μπει για λίγο στο πετσί ενός 5χρονου παιδιού που ζει ένα απέραντο δράμα, το οποίο δεν μπορεί να κατανοήσει και του οποίου η ζωή σημαδεύεται για πάντα, τότε αυτός ο άνθρωπος προσβάλει την ανθρώπινη υπόσταση.
Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαϊου ως „Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο“, ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στην Αμισό/ Σαμψούντα.
Η γενοκτονία ως όρος διαμορφώθηκε στη δίκη της Νυρεμβέργης το 1945. Πριν από τον όρο «Γενοκτονία» υπήρχε ο όρος «Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας». Η έννοια της γενοκτονίας, σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευση, ολική ή μερική, μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, ένα πρωτογενές έγκλημα, το οποίο δεν έχει συνάρτηση με πολεμικές συγκρούσεις. Η γενοκτονία αποτελεί το μεγαλύτερο έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, για το οποίο μάλιστα δεν υπάρχει παραγραφή. Είναι καιρός οι σύγχρονη Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες της. Το ότι κυκλοφορούν πλέον βιβλία και γυρίζονται φιλμ για τα γεγονότα του 22 και του 55, στην Τουρκία, δείχνει ότι κάτι αλλάζει, έστω αργά και αυτό είναι ήδη ένα πρώτο βήμα.

Πηγή: press-gr

Εγκαινιάζεται αύριο το Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας

Το Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας θα εγκαινιάσει αύριο στις 6.30 το απόγευμα ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ιωάννης Μπούγας. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας, ο δήμος και το Επιμελητήριο συγκροτούν το φορέα διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ.Κ.

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

Κλήρωση Τελικών Αγώνων Πανελλ. Πρωταθλήματος Παίδων

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΚ η κλήρωση των τελικών αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων παρουσία του προέδρου, Ανδρέα Μιαούλη, και του Β’ αντιπροέδρου Μιχάλη Βιντζηλαίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η Αγωνιστική
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΕ ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
2η Αγωνιστική
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΕ ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
3η Αγωνιστική
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΕ ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
4ης Αγωνιστική
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΕ ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
5η Αγωνιστική
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
*Ο τόπος, οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα ανακοινωθούν μόλις οριστικοποιηθούν.

Εργασίες ανακαίνισης στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Καβάλας

Εργασίες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση καθισμάτων και σκέπαστρου, η δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, αυτόνομοι χώροι για τους δημοσιογράφους, νέα αποδυτήρια και χώροι υγιεινής, αλλά και βάψιμο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων θα ξεκινήσουν στο δημοτικό στάδιο «Ανθή Καραγιάννη» από την ΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑ, σε συνεργασία με το δήμο Καβάλας, προκειμένου να είναι έτοιμο για την νέα αγωνιστική περίοδο της Super League, στην οποία επιστρέφει η ομάδα της Καβάλας. Σε συνάντηση του δημάρχου Κωστή Σιμιτσή με εκπροσώπους της ομάδας επισημάνθηκε η ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, αλλά και να διατηρηθεί ο δημοτικός χαρακτήρας του σταδίου στο οποίο σήμερα φιλοξενούνται και πολλά άλλα αθλήματα κλασικού στίβου. ΠΗΓΗ ERT

Φώφη Γεννηματά: Διπλό μήνυμα να στείλουν οι πολίτες στις Ευρωεκλογές

Οι πολίτες πρέπει σ’ αυτές τις εκλογές να στείλουν διπλό μήνυμα κατά των φιλελεύθερων πολιτικών, που οδήγησαν σε κρίση την Ελλάδα και την Ευρώπη και κατά της κυβέρνησης της ΝΔ, που πήγε τη χώρα πολλά χρόνια πίσω, υποστήριξε χθες από την Καβάλα το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά. «Με το σύνθημα ανάπτυξη, αναδιανομή, αλληλεγγύη, το ΠΑΣΟΚ είναι η εναλλακτική αριστερή πρόταση που έχει ανάγκη ο τόπος για να βγούμε από την κρίση» ανέφερε σε δηλώσεις της. Κατά την ομιλία της, η κ.Γεννηματά απηύθυνε κάλεσμα στην μεγάλη πολιτική συγκέντρωση του Γιώργου Παπανδρέου την Τετάρτη στην Ξάνθη.

Απέκλεισε συνεργασία με την ΝΔ. ο Γ. Καρατζαφέρης από την Καβάλα

Την Καβάλα επισκέφθηκε χθες Κυριακή ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού (ΛΑΟΣ) Γιώργος Καρατζαφέρης. Σε πολιτική ομιλία, που πραγματοποίησε και μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΑ Καβάλας, απέκλεισε κατηγορηματικά την συνεργασία του ΛΑΟΣ με την ΝΔ, έκανε λόγο για κρυφή οικονομική ενίσχυση της κυβέρνησης στο ΚΚΕ. Τέλος, επέκρινε το κλείσιμο της Βουλής, που έγινε για να παραγραφούν τα σκάνδαλα, όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.ERT

Σήμερα η πρώτη αναμέτρηση Ντόρας – Σαμαρά


Η Ντόρα έχει εκδώσει οδηγία προς όλους τους υπουργούς και βουλευτές της επιρροής της να μην πάνε στη εκδήλωση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κ. Καραμανλής με ομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά που γίνεται σήμερα στις 7.30 στο Κάραβελ.

Από την πλευρά Σαμαρά έχει γίνει διακριτική κινητοποίηση. Θα είναι ουσιαστικά η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δυο και αναμένεται με ενδιαφέρον.ΠΗΓΗ ΑΝΤΙ blog

Αλάτι και υψηλή αρτηριακή πίεση: Δύο σιωπηλοί δολοφόνοι

Βασίλειος Βοττέας αναπληρωτής επίκουρος καθηγητής, διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», πρόεδρος της Ελληνικής Αντιϋπερτασικής Εταιρείας

Η Ελληνική Αντιϋπερτασική Εταιρεία (ΕΑΕ), ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού, καλεί τους Έλληνες κάθε φύλου, ηλικίας και κατάστασης υγείας, να πραγματοποιήσουν το «μεγάλο βήμα» και να προχωρήσουν στον περιο­ρισμό των ποσοτήτων αλατιού, που χρησιμοποιούν στο καθημερινό φαγητό τους.

Είναι εκπληκτικό όμως, ότι δύσκολα μπορεί να....
αντιληφθεί κάποιος πόσο μεγάλο όφελος μπορεί να προκύψει για την υγεία του, από ένα τόσο απλό μέτρο, όσο ο περιορισμός του αλατιού στη διατροφή του.

Το παρόν κείμενο, το οποίο συντάχθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνικής Αντιϋπερτασικής Εταιρείας, έχει σκοπό να ενημερώσει, αφ' ενός, τον πληθυσμό της Ελλάδος για τις βλαβερές συνέπειες που προκαλεί στην υγεία κάθε ατόμου η μεγάλη κατανάλωση αλατιού και να βοηθήσει, αφ' ετέρου, όσους πεισθούν για τα ευεργετήματα που θα εξασφαλίσουν από τη μείωση αυτής της κατανάλωσης, στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Αλάτι: Ένας από τους κύριους παράγοντες πρόκλησης αθηροσκλήρωσης

Είναι πλέον γνωστό ότι η κύρια ένοχος για την ανάπτυξη της αθηροσλήρωσης, είναι η παρουσία των παραγόντων αγγειακού κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, η υπέρταση που προκαλείται με τη συμμετοχή της πλούσιας σε αλάτι διατροφής, ο σακχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα και η υψηλή χοληστερίνη.

Το αλάτι δε, καθώς είναι από τους κύριους παράγοντες που προκαλούν την υπέρταση είναι προφανές ότι καταλήγει να αποτελεί και το ίδιο, κύριο παράγοντα πρόκλησης αθηροσκλήρωσης.

Αντίθετα, η απουσία αυτών των παραγόντων είναι προφανές ότι προφυλάσσει τα άτομα από τον κίνδυνο να αναπτύξουν κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα. Το στοιχείο αυτό υπογραμμίζει και μεγεθύνει την ανάγκη της καταβολής προσπαθειών, από κάθε άτομο, για την καταπολέμηση και εξάλειψη των παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι το επιβαρύνουν.

Αναρρωτάται, λοιπόν, κανείς, εάν αξίζει, για τη λίγη επιπλέον γευστική ευχαρίστηση, που μπορεί, ίσως, να προσφέρει η προσθήκη επιπρόσθετου αλατιού στο φαγητό, να διακινδυνεύσει οποιοσδήποτε να εκτεθεί στον κίνδυνο να υποστεί όλες τις συνέπειες της αθηροσκλήρωσης, όπως αυτές περιγράφηκαν προηγουμένως.

Έστω κι αν δεν είναι εύκολη η προσπάθεια, τα ευεργετήματα που θα υπάρξουν από την ευόδωση της είναι τόσο σημαντικά, ώστε πραγματικά, να αξίζει να το επιχειρήσει κανείς.

Το αλάτι, το νάτριο, η λειτουργία του οργανισμού, η πίεση και η υπέρταση

Η πίεση του αίματος, (αρτηριακή πίεση) αποτελεί παράγοντα ζωής. Είναι αυτή που προωθεί το αίμα από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα, μεταφέροντας σε όλα τα όργανα και τους ιστούς του, το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά, που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση τους στη ζωή και για την ομαλή λειτουργία τους. Η προώθηση αυτή γίνεται μέσω των αγγείων, ακολουθώντας τους νόμους της υδραυλικής. Επιτυγχάνεται δε, μέσω των παλμικών κινήσεων της καρδιάς και των αγγείων και του καλού συντονισμού της λειτουργίας τους.

Χωρίς πίεση δεν υπάρχει ζωή. Συνεπώς, όλα τα άτομα έχουν -και πρέπει να έχουν-αρτηριακή πίεση. Τα προβλήματα εμφανίζονται όταν η αρτηριακή πίεση γίνεται αρτηριακή υπέρταση.

Με τον όρο «αρτηριακή πίεση» εννοούμε την πίεση που ασκεί το αίμα στο εσωτερικό τοίχωμα των αρτηριών (είναι τα μεγάλα αγγεία του σώματος) όταν διέρχεται μέσω αυτών, κατευ­θυνόμενο από την καρδιά προς τα διάφορα σημεία του σώματος. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η πίεση αυτή, συμφωνά και με τις αρχές της υδροδυναμικής, είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος (η ποσότητα) του υγρού (του αίματος) που αποστέλλει η καρδιά στα αγγεία. Ο όγκος αυτός ρυθμίζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και το σύνολο των υγρών (του νερού) που υπάρχει στο σώμα.

Η υπέρταση αναγνωρίζεται ως κύριος παράγων καρδιαγγειακού κινδύνου, καθώς συμμετέχει στη δημιουργία της αθηροσκλήρωσης και, μέσω αυτής, στην ανάπτυξη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και των επιπλοκών τους, που αναφέρθηκαν ήδη. Κυρίως, όμως, οι υψηλές τιμές της πίεσης ευθύνονται περισσότερο από κάθε άλλον παράγοντα για την πρόκληση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Το πρόβλημα είναι ότι η υπέρταση δεν προκαλεί συμπτώματα -κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, πολλά άτομα, παρ' ότι έχουν υπέρταση, να μην το αντιλαμβάνονται και να μην το γνωρίζουν. Έτσι, μένουν χωρίς θεραπεία -κι αυτό «υποσκάπτει» την υγεία των αγγείων, των ζωτικών τους οργάνων και, ακόμη, της ζωής τους.

Το ίδιο κινδυνεύουν και άτομα, τα οποία, παρ' ότι γνωρίζουν ότι έχουν υπέρταση και ο γιατρός τους έχει συστήσει να παίρνουν φάρμακα, εκείνα αμελούν να τα παίρνουν στην ώρα τους ή τα ξεχνούν τελείως. Η υπέρταση, όμως, δουλεύει πάντοτε «υπόγεια» και «ύπουλα» και καιροφυλακτεί.

Η προσοχή, συνεπώς, για τη συγκράτηση των τιμών της πίεσης σε χαμηλό επίπεδο, πρέπει να είναι τεταμένη και να έχει τη μορφή μόνιμης επαγρύπνησης.

Η ελαστικότητα των αγγείων

Τα αγγεία από την πλευρά τους είναι υποχρεωμένα να συντονίζονται με τον ρυθμό των παλμών της καρδιάς. Αυτό συμβαίνει γιατί πρέπει να μπορούν να δέχονται χωρίς πρόβλημα το αίμα με όποιες διακυμάνσεις συχνότητας και όγκου το εξωθεί, κάθε στιγμή, εκείνη προς αυτά, να υποβοηθούν, στη συνέχεια, την περαιτέρω προώθηση του προς την περιφέρεια του σώματος και να αποφεύγουν, ταυτόχρονα, να υφίστανται υπερβολικές πιέσεις, ώστε η αρτηριακή πίεση να παραμένει πάντοτε σε ανεκτά για τον οργανισμό επίπεδα.

Για να το επιτύχουν αυτό, τα αγγεία είναι εφοδιασμένα με ελαστικότητα, χάρη στην οποία μπορούν να αυξομειώνουν την ελαστικότητα τους.

Όταν, όμως, για κάποιους λόγους (μεταξύ των οποίων και η αύξηση της ηλικίας και το αλάτι της διατροφής) μειωθεί η ελαστικότητα του, το αγγείο σκληραίνει και «αντιστέκεται» σε κάθε ανάγκη προσαρμογής του, στον όγκο του αίματος που δέχεται. Όσο δε μεγαλύτερη είναι η σκλήρυνση του αγγείου τόσο μεγαλύτερη είναι και η αντίσταση του στην ανάγκη αυξομείωσης της χωρητικότητας του αυλού του.

Αυτή η «αντίσταση» του αγγείου στην αναγκαία αυξομείωση της διαμέτρου του, υποχρεώνει το αίμα να «συνωστίζεται» και να «ασφυκτιά» μέσα στον αυλό του αγγείου, αφού ωθείται από την καρδιά προς περιβάλλον, το οποίο δεν μπορεί (δεν επαρκεί, είναι μικρό) να το χωρέσει.

Μοιραία, τότε, το αίμα προσπαθώντας να βρει χώρο νια να διέλθει, πιέζει το αγγείο, με όλο και μεγαλύτερη δύναμη, αυξάνοντας αντίστοιχα την αρτηριακή πίεση. Όσο δε μεγαλύτερος είναι ο όγκος του αίματος, που προσπαθεί να περάσει μέσα από σκληρυμένο αγγείο ή όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση που εκδηλώνει το αγγείο στην προσαρμοστικότητα του, τόσο μεγαλύτερη διαμορφώνεται η αρτηριακή πίεση. Στην Ιατρική, άλλωστε, η έννοια «πίεση», ορίζεται ως το γινόμενο του όγκου (του αίματος και, κατ' επέκταση, των υγρών του σώματος) Χ (επί) την αντίσταση των αγγείων.

Ο σπουδαίος ρόλος του αλατιού στη διαμόρφωση της υπέρτασης

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τον σπουδαίο ρόλο του αλατιού στη διαμόρφωση της υπέρτασης. Γιατί η παρουσία του επηρεάζει και τους δυο παράγοντες που αναφέρθηκαν προηγουμένων ως συνιστώσες της αρτηριακής πίεσης.

Το αλάτι, δηλαδή:

* Προκαλεί κατακράτηση υγρών, αυξάνοντας έτσι τον όγκο τους (συνεπώς και τον
όγκο του αίματος), και
* Επιδρά στα αγγεία, συμβάλλοντας (μαζί με άλλους παράγοντες, όπως π.χ. η
ηλικία) στη σκλήρυνση (συνεπώς και στην απώλεια της ελαστικότητας) των
αγγείων.

Με τη σειρά τους, αυτά, εξηγούν γιατί η αρτηριακή υπέρταση εμφανίζεται συχνότερα στα ηλικιωμένα άτομα και νωρίτερα, στα άτομα που χρησιμοποιούν πολύ αλάτι στο φαγητό τους.

Μεταξύ των αιτιών, που έχουν αναγνωρισθεί με βεβαιότητα μέχρι σήμερα ως «υπερτασιογόνοι», κυριότεροι είναι οι:

* Γενετική προδιάθεση (κληρονομικότητα)
* Παχυσαρκία
* Διαβήτης
* Κάπνισμα
* Πρόσληψη επιπρόσθετου αλατιού στη διατροφή
* Αγχος
* Μη ισορροπημένη διατροφή
* Ηλικία
* Έλλειψη σωματικής δραστηριότητας

Αλάτι και νάτριο - ΙΙόσο χρειάζεται - Πόσο καταναλώνεται

Πολλοί θεωρούν ότι «αλάτι» και «νάτριο» έχουν την ίδια έννοια. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Το αλάτι είναι «χλωριούχο νάτριο». Αποτελεί, δηλαδή, χημική ένωση, που αποτελείται κατά 40% από νάτριο και κατά 60% από χλώριο. Αυτό δε που συναντάται στη φύση και σε όλα σχεδόν τα τρόφιμα, είναι το νάτριο κι όχι το χλωριούχο νάτριο.

Το νάτριο είναι απαραίτητο για τη ρύθμιση της ισορροπίας των υγρών στον οργανισμό, καθώς και για τη μεταφορά ηλεκτρικών φορτίων. Ωστόσο, 1 γραμμάριο την ημέρα, είναι αρκετό για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες.

Με τη βοήθεια του αλατιού, οι άνθρωποι λαμβάνουν αυξημένα ποσά ιωδίου και φθορίου (πρόσθετες ουσίες του αλατιού), που συμβάλλουν σε υγιή θυρεοειδή αδένα και σε γερά δόντια αντίστοιχα. Η προσθήκη του ιωδίου στο αλάτι έχει οδηγήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα, που ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα σε περιοχές που είναι μακριά από τη θάλασσα. Το αλάτι χρησιμοποιείται ως συντηρητικό των περισσότερων τροφίμων, καθώς επίσης και για καλύτερη γεύση. Τα άλατα του νατρίου έχουν και βακτηριοστατική δράση, για παράδειγμα εμποδίζουν την αύξηση ορισμένων μικροβίων.

Η ποσότητα, του αλατιού (χλωριούχο νάτριο) που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός για να ζήσει φυσιολογικά, είναι 4-5 γραμμάρια (περίπου 2,5 γραμμάρια νατρίου) την ημέρα -κι αυτό το βρίσκει εύκολα από τη φύση στα τρόφιμα που καταναλώνει. Αντ' αυτού, ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει περίπου δέκα φορές περισσότερο, χρησιμοποιώντας είτε αυτούσια επιπρόσθετο αλάτι στο φαγητό του, είτε τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι, όπως τυριά, ξηροί καρποί, τσιπς, αλλαντικά, κατεργασμένα προϊόντα, σάλτσες (σως) κ.α.

Όχι αλάτι - Όχι χάπια για την πίεση

Όσοι είστε ήδη υπερτασικοί, πρέπει να ξέρετε ότι, μειώνοντας το αλάτι στο φαγητό σας, θα μειώσετε και την πίεση σας. Όχι αμέσως, αλλά σε διάστημα μερικών εβδομάδων ή και αρκετών μηνών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθείτε συνέχεια και να κάνετε τρόπο ζωής για σας και την οικογένεια σας, περιλαμβανομένων και των παιδιών, την χωρίς αλάτι διατροφή. Εάν, άλλωστε, ξαναρχίσετε να τρώτε περισσότερο αλάτι, η πίεση σας θα αυξηθεί εκ νέου.

Πρέπει, ακόμη, να ξέρετε ότι ο περιορισμός της πρόσληψης αλατιού δεν μειώνει την πίεση σ' όλα τα άτομα το ίδιο. Ατομα με ευαισθησία στο αλάτι («αλατοευαίσθητα», όπως λέγονται) ωφελούνται περισσότερο από τον περιορισμό της κατανάλωσης του, σε σύγκριση με εκείνα που δεν είναι αλατοευαίσθητα.

Έτσι, είναι δυνατό, σε ορισμένους από σας, η πίεση να μειωθεί τόσο πολύ με τη μείωση της πρόσληψης αλατιού, ώστε να μη χρειάζεται, πλέον, να παίρνετε χάπια γι' αυτήν (ή, έστω, να παίρνετε λιγότερα, απ' όσο παίρνετε τώρα).

Μαγειρεύοντας χωρίς αλάτι δημιουργείτε νέα αίσθηση γεύσης

Όσοι ισχυρίζονται ότι φαγητό μαγειρεμένο χωρίς αλάτι είναι βαρετό, ανούσιο, χωρίς γεύση, κάνουν λάθος. Μαγειρεύοντας χωρίς αλάτι, θα μάθετε να χρησιμοποιείτε τη φαντασία σας, θα κάνετε συνδυασμούς με βότανα, καρυκεύματα και μυρωδικά που ποτέ δεν είχατε φανταστεί. Θα δημιουργήσετε νέα αίσθηση της γεύσης με κρασιά, ποτά, εξωτικά βότανα και έλαια. Το να μαγειρεύετε χωρίς αλάτι είναι πολύ εύκολο και, ταυτόχρονα, τόσο νόστιμο όσο και αρωματικό.

Αρχίστε από τα ψώνια

Η προμήθεια τροφίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο, είναι, σήμερα, ευκολότερη απ' όσο παλαιότερα, αφού τώρα, τα περισσότερα είδη κυκλοφορούν σε συσκευασίες, οι οποίες αναφέρουν υποχρεωτικά τα συστατικά του περιεχομένου τους, Αναζητείστε, λοιπόν, διαβάζοντας την ετικέτα, τρόφιμα χωρίς αλάτι ή χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι.

Να είστε επιφυλακτικοί με τα κρακεράκια, τα μπισκότα, τα κέικ, τις φρυγανιές κ.ά. που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Περιέχουν σε σημαντικές ποσότητες, νάτριο και/η χοληστερίνη και κεκορεσμένα λίπη. Είναι σαφώς καλύτερο να μάθετε να τα παρασκευάζετε μονοί σας.

Τα δημητριακά είναι ιδανικά για διατροφή χαμηλού νατρίου και χαμηλού λίπους. Τα περισσότερα δημητριακά δεν έχουν κεκορεσμένο λίπος ή χοληστερίνη.

Τα μαγειρεμένα δημητριακά, το ρύζι και τα ζυμαρικά σχεδόν δεν περιέχουν καθόλου νάτριο. Απλά θυμηθείτε να μη βάζετε αλάτι στο νερό που τα βράζετε.

Οι περισσότερες σάλτσες για σαλάτες που κυκλοφορούν περιέχουν αλάτι σε μεγάλες ποσότητες και καλό είναι να αποφεύγονται.

Συμπεράσματα

Εάν μειώσουμε την ημερήσια πρόσληψη άλατος στα 2-4 γραμμάρια, πολλές φορές, επιτυγχάνεται σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης και ελαττώνεται η απαιτούμενη δόση των διουρητικών ή άλλων αντιϋπερτασικών φαρμάκων.

Οι ενήλικες πρέπει να μειώσουν την ημερήσια πρόσληψη άλατος στα 6 γραμμάρια την ημέρα (ποσότητα που αντιστοιχεί σε ένα κουταλάκι του καφέ), αν θέλουν να ελαττώσουν την αρτηριακή τους πίεση και τον κίνδυνο αναπτύξεως στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικού.

Τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία για τη σχέση του άλατος με την υγεία υποδηλώνουν ότι αν μειωθεί η κατανάλωση άλατος κατά 3,5 γραμμάρια ημερησίως (από τα 9,5 γραμμάρια που καταναλώνουν οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, στα 6), θα υπάρξει μείωση κατά 13% στα εγκεφαλικά και κατά 10% στη στεφανιαία νόσο.

ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ.Φ.Ν.Θ.

Νέος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, στη θέση του μακαριστού Προκοπίου, εξελέγη από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο α...