Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

5ο Wood Water Wild Festival (Παλιά Καβάλα)

Για 5η συνεχόμενη χρονιά η Παλιά Καβάλα φιλοξενεί το μεγαλύτερο Φεστιβάλ υπαίθριων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα το διήμερο 
1 & 2 Ιουνίου 2013


Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Ανακοίνωση της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2013 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ), που εδρεύει στην Καβάλα, οδός Ομονοίας 117, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
Καβάλα
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
8 μήνες
1
102
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
Καβάλα
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διοικητικού


8 μήνες
1
103
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
Καβάλα
ΠΕ Διοικητικού


8 μήνες
1
104
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
Καβάλα
ΠΕ Αρχειονόμος


8 μήνες
1
105
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
Καβάλα
ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού


8 μήνες


2
106
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
Καβάλα
ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων


8 μήνες


3
107
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
Καβάλα
ΔΕ Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος


8 μήνες
1
108
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
Καβάλα
ΔΕ Διοικητικού


8 μήνες
3
109
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
Καβάλα
ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων


8 μήνες
1
110
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
Καβάλα
ΥΕ Καθαριστών/τριών


8 μήνες
1

ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ.Φ.Ν.Θ.

Νέος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, στη θέση του μακαριστού Προκοπίου, εξελέγη από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο α...